Služba kabineta Općinskog načelnika

Posljednje vijesti

Vidi sve
06
Jul

Općina Mamak Ankara – Atatürkova administrativna prijestonica Turske

Stari Grad i Mamak pobratimske općine od 2013. godine – Općina Mamak ima skoro 700.000...

06
Jul

Bračne čestitke općinskom vijećniku Seidu Škaljiću

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, kao i općinska administracija, upućuje isk...