Služba kabineta Općinskog načelnika

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Nov

Počelo uklanjanje bespravno sagrađenih objekata na Hladivodama

Srušena su tri bespravno sagrađena objekta na Hladivodama, u okviru stambeno-poslovnog n...

18
Nov

Sanirani trotoari u ulici Mula Mustafe Bašeskije

Završena je sanacija desne strane trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije, od tramvajske...