Služba za urbanizam


AMELA KULAGLIĆ - HERCO

POMOĆNICA NAČELNIKA


tel. + 387 (0) 33 28 23 17    fax: + 387 (0) 33 20 58 18

e-mail: amela.kulaglic@starigrad.ba

 

Šejla Mulahasanović, Viši referent za administrativn-otehničke i opće poslove

 tel. + 387 (0) 33 28 23 16  
 

Aldiana Kavazović, Šef Odsjeka za upravni postupak u oblasti urbanizma

tel. + 387 (0) 33 28 24 85

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
20
Aug

Građani tražili asfaltiranje, Općina realizovala: Novi asfalt u ulici Osmana Nakaša

Nova asfaltna površina postavljena je na Sedreniku u ulici Osmana Nakaša, dužine 380 me...

20
Aug

Ulica Goloderica spremna za asfaltiranje

Oko 360 metara ulice Goloderica na Širokači ponovo je pripremljeno za asfaltiranje koje ...