Služba za urbanizam


AMELA KULAGLIĆ

v d POMOĆNICA NAČELNIKA


tel. + 387 (0) 33 28 23 17    fax: + 387 (0) 33 20 58 18

e-mail: amela.kulaglic@starigrad.ba

 

Šejla Mulahasanović, Viši referent za administrativn-otehničke i opće poslove

 tel. + 387 (0) 33 28 23 16  
 

Aldiana Kavazović, Šef Odsjeka za upravni postupak u oblasti urbanizma

tel. + 387 (0) 33 28 24 85

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
23
Apr

Počela je II faza iluminacije Begove džamije

Općina Stari Grad nastavlja sa podrškom vjerskim institucijama, u toku su radovi pobolj...

23
Apr

Postavljen prvi sloj asfalta u ulici Ploča na Vratniku

Postavlja se prvi sloj asfalta u ulici Ploča na Vratniku, na površini od oko 1.000 metar...