Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Safija Šehović

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
e mail: safija.sehovic@starigrad.ba

tel. + 387 33 28 23 22     
 
 

Selma Abdulov

Viši referent za administrativno-tehničke i opće poslove

tel. + 387 33 28 23 97     fax + 387 33 22 34 69

Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Sep

Uposlenici Općine Stari Grad u humanoj akciji Race for the cure

Tim Općine Stari Grad Sarajevo, predvođen kapitenom tima općinskim načelnikom mr Ibrah...

25
Sep

Otvoreno pismo

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo i rukovodioci općinskih slu...