Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

 

Safija Šehović

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

e mail: safija.sehovic@starigrad.ba

tel. + 387 33 28 25 04     fax + 387 33 23 34 69
 
 

 

Selma Abdulov

Viši referent za administrativno-tehničke i opće poslove

tel. + 387 33 28 23 97

Posljednje vijesti

Vidi sve
18
Nov

Sanirani trotoari u ulici Mula Mustafe Bašeskije

Završena je sanacija desne strane trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije, od tramvajske...

18
Nov

Vijest u slikama: Sanacija kaldrme u Nadmlinima

Ulica Nadmlini na Kovačima trenutno se sanira u dužini od 110 metara, a urađeno je oko ...