Javni pozivi, konkursi i oglasi

 • JA V N I  P O Z I V
  20.02.2018

             za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2018. godinu 

 
 • JA V N I  P O Z I V
  15.02.2018

             za odabir banke za plasiranje sredstava za privredne subjekte koji posluju na

            području Općine

 
 • JA V N I  O G L A S
  31.01.2018

             za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • JA V N I  K O N K U R S 
  10.01.2018

             za prodaju građevinskog zemljišta u obuhvatu regulacionog plana "Gazijin han"

 
 • JA V N I  K O N K U R S 
  10.01.2018

             za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u ulici Bakarevića 17

 
 • JA V N I  K O N K U R S 
  10.01.2018

             za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u ulici Rogina

 
 • PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA
  21.12.2017

             za prijem namještenika u radni odnosna neodređeno vrijeme u Službi za privredu

 
 • J A V N I  O G L A S
  18.12.2017

             za prijem namještenika u radni odnosna neodređeno vrijeme

 
 • ODLUKA O PONIŠTENJU
  06.12.2017

 dijela Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  O G L A S
  21.11.2017

 za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  P O Z I V
  30.10.2017

 za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca,ratnih vojnih invalida  i demobilisanih boraca u školskoj 2017/2018 godini 

 
 • J A V N I  P O Z I V
  30.10.2017

za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2017/18. godinu

 
 • J A V N I  P O Z I V
  30.10.2017

za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja u školskoj 2017/18. godini

 
 • J A V N I  O G L A S
  10.10.2017

za učešće u radu Komisije za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti

 
 • J A V N I  O G L A S
  10.10.2017

za stimulisanje stočarske proizvodnje u Starom Gradu

 
 • J A V N I  O G L A S
  09.10.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  P O Z I V
  20.09.2017

za učešće u radu komisija za tehnički pregled

 
 • J A V N I  O G L A S
  24.08.2017

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 
 • Javni poziv OCD/NVO za prijavu projekata                          

23.08.2017
 
 • Odluka o poništenju Javnog oglasa
18.08.2017

Pročitaj Odluku o poništenju Javnog oglasa

 
 • J A V N I  OGLAS
24.07.2017

za dodjelu u zakup 12 poslovnih prostora u Starom Gradu

 
 • J A V N I  POZIV
17.07.2017

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta

 
 • J A V N I  POZIV
06.07.2017

za poticaj poduzetništvu - Start-up biznis

 
 • J A V N I  O G L A S
28.06.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  O G L A S
09.05.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  P O Z I V
09.05.2017

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta

 
 • J A V N I  P O Z I V
27.04.2017

za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitranih i starih tradicionalnih zanata u školskoj 2016/2017. godini

 
 • J A V N I  P O Z I V
20.03.2017

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Stari Grad

 
 • J A V N I  O G L A S
08.03.2017

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 
 • J A V N I  O G L A S
06.03.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora na području općine Stari Grad  

 
 • J A V N I  O G L A S
06.03.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora oštećenih/devastiranih preko 65%, na području općine Stari Grad

 
 • J A V N I  P O Z I V
27.02.2017

za predaju zahtjeva za dodjelu pčelarske opreme (košnice tipa LR)  

 
 • J A V N I  P O Z I V
22.02.2017

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom

 
 • J A V N I  P O Z I V
22.02.2017

za finansiranje rada boračkih udruženja

 
 • J A V N I  P O Z I V
13.02.2017

organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u 2017. godini

 
 • J A V N I  O G L A S
08.02.2017

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • J A V N I  P O Z I V
23.01.2017

za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Općine Stari Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području općine Stari Grad Sarajevo

 
 • J A V N I  P O Z I V
19.12.2016

Javni poziv mladim nezaposlenim osobama s mjestom prebivališta u Općini Stari Grad za prijavu projekata na konkurs „Zajedno za Općinu“

 
 • J A V N I  O G L A S
22.11.2016

za imenovanje Pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo i Zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo

 
 • J A V N I  O G L A S
05.11.2016

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • J A V N I  POZIV
27.10.2016

za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2016/17. godinu

 
 • J A V N I  POZIV
27.10.2016

za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u školskoj 2016/2017 godini

 

 
 • J A V N I  POZIV
07.09.2016

za predaju zahtjeva za stimulisanje stočarske proizvodnje

 

 

 • J A V N I   O G L A S
08.08.2016

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

 • J A V N I   O G L A S
08.08.2016

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

 • J A V N I   O G L A S
28.06.2016

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
14.06.2016

Centralne izborne komisije za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

 

 

 • J A V N I   O G L A S
30.04.2016

za zakup poslovnih prostora boračkoj populaciji

 

 

 • J A V N I   O G L A S
30.04.2016

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
07.04.2016

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja

 

 

 • J A V N I   K O N K U R S
04.04.2016

za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta obrazovnog karaktera na lokalitetu Bistrik broj 7

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
28.03.2016

za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Općine Stari Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području općine Stari Grad Sarajevo

 

 

 • ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA
24.03.2016

za dodjelu u zakup poslovnih prostora objavljenog u listu Dnevni avaz 27. februara 2016. godine

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
03.03.2016

za predaju zahtjeva za dodjelu pčelarske opreme

 
 

 

 • J A V N I   O G L A S
29.02.2016

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora za pravna i fizička lica...

 

 

 • J A V N I   O G L A S
29.02.2016

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora za članove porodica šehida i poginulih boraca...

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
24.02.2016

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2
sa dodatnom opremom

 
 

 

 • P O N I Š T E NJ E   D I J E L A   J A V N O G   O G L A S A
24.02.2016

Poništenje dijela Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • J A V N I   O G L A S
24.02.2016

za imenovanje Pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo

 

 

 • J A V N I   K O N K U R S
18.02.2016

za prodaju građevinskog zemljišta u Streljačkoj

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
02.02.2016

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u 2016. godini

 

 

 • J A V N I   O G L A S
08.02.2016

za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2016. godinu

 
 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
20
Feb

Zasjedao Opštinski štab CZ-a – usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade

Opštinski štab civilne zaštite Stari Grad održao je prvu redovnu sjednicu u 2018. godi...

20
Feb

Načelnik Hadžibajrić ugostio Mirnesu Bektaš, evropsku prvakinju u karateu

Evropsku prvakinju u karateu Mirnesu Bektaš i selektora karate reprezentacije BiH Suada ...