Javni pozivi, konkursi i oglasi

 • JAVNI POZIV         
  20.02.2019

OCD/NVO za prijavu projekata, koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad u toku 2019. godine

 
 • JAVNI POZIV         
  18.02.2019

 za finansiranje rada boračkih udruženja

 
 • JAVNI POZIV         
  11.02.2019

 za dodjelu plastenika

 
 • JAVNI POZIV         
  07.02.2019

 Projekat izgradnje solarnog stabla u Starom Gradu

 
 • JAVNI OGLAS         
  14.01.2019

 Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • JAVNI OGLAS         
  29.11.2018

 za imenovanje 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo

 

 

 • JAVNI OGLAS        
  29.11.2018

 za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • JAVNI KONKURS         
  31.10.2018

 za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca,ratnih vojnih invalida  i demobilisanih boraca u školskoj 2018/2019 godini 

 

 

 • JAVNI POZIV          
  31.10.2018

 za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja u školskoj 2018/19. godini

 

 

 • JAVNI POZIV          
  31.10.2018

 za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2018/19. godinu

 

 

 • JAVNI OGLAS           
  26.10.2018

 za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku

 
 • JAVNI POZIV            
  14.10.2018

 za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova mladih iz Starog Grada

 
 • JAVNI OGLAS            
  20.09.2018

 o prodaji putničkog vozila tipa LADA NIVA 

 
 • JAVNI OGLAS            
  17.07.2018

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • JAVNI OGLAS            
  22.06.2018

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • JAVNI OGLAS            
  21.06.2018

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • PONOVLJENI JAVNI POZIV               
  06.06.2018

za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovih planova sredstvima Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                
  01.06.2018

Izgradnja i obnova parkinga, općeg višenamjenskog prostora

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                      
  01.06.2018

Izgradnja i obnova parkinga, općeg višenamjenskog prostora (engleska verzija)

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                     
  01.06.2018

Izgradnja i rekonstrukcija sportske dvorane u blizini Osnovne škole "Edhem Mulabdić"

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                   
 01.06.2018

Izgradnja i rekonstrukcija sportske dvorane u blizini Osnovne škole "Edhem Mulabdić" (engleska verzija)

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                           
  01.06.2018

Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                       
 01.06.2018

Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo (engleska verzija)

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                           
  01.06.2018

Završetak i opremanje Doma zdravlja ''Stari Grad''

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                           
  01.06.2018

Završetak i opremanje Doma zdravlja ''Stari Grad'' (engleska verzija)

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                           
  01.06.2018

 Usluge nadzora nad radovima i usluga izrade energijskih certifikata na izgradnji, obnovi, završetku i opremanju objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo

 
 • POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA                           
  01.06.2018

Usluge nadzora nad radovima i usluga izrade energijskih certifikata na izgradnji, obnovi, završetku i opremanju objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo (engleska verzija)

 
 • PONOVNI JAVNI KONKURS                     
 16.04.2018

za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Bakarevića broj 17

 
 • PONOVNI JAVNI KONKURS                 
  16.04.2018

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu regulacionog plana "Gazijin han"

 
 • PONOVNI JAVNI KONKURS                   
 16.04.2018

za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Rogina

 
 • JA V N I  OGLAS                   
  04.04.2018

      za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • JA V N I  P O Z I V                      
  20.03.2018

       za podnošenje prijedloga za dodijelu priznanja Općine Stari Grad

 
 • JA V N I  O G L A S                       
  19.03.2018

        za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • JA V N I  P O Z I V                       
  15.03.2018

        za odabir banke za plasiranje sredstava za privredne subjekte koji posluju na  

        području Općine

 
 • JA V N I  P O Z I V                       
  14.03.2018

        za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova

 
 • JA V N I  O G L A S                       
  08.03.2018

        za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • JA V N I  P O Z I V
  08.03.2018

       organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u 2018. godini

 
 • JA V N I  P O Z I V
  26.02.2018

             za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom

 
 • JA V N I  O G L A S
  23.02.2018

             o prodaji putničkog vozila tipa PASSAT

 
 • JA V N I  P O Z I V
  20.02.2018

             za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2018. godinu 

 
 • JA V N I  P O Z I V
  15.02.2018

             za odabir banke za plasiranje sredstava za privredne subjekte koji posluju na

            području Općine

 
 • JA V N I  O G L A S
  31.01.2018

             za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • JA V N I  K O N K U R S 
  10.01.2018

             za prodaju građevinskog zemljišta u obuhvatu regulacionog plana "Gazijin han"

 
 • JA V N I  K O N K U R S 
  10.01.2018

             za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u ulici Bakarevića 17

 
 • JA V N I  K O N K U R S 
  10.01.2018

             za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u ulici Rogina

 
 • PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA
  21.12.2017

             za prijem namještenika u radni odnosna neodređeno vrijeme u Službi za privredu

 
 • J A V N I  O G L A S
  18.12.2017

             za prijem namještenika u radni odnosna neodređeno vrijeme

 
 • ODLUKA O PONIŠTENJU
  06.12.2017

 dijela Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  O G L A S
  21.11.2017

 za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  P O Z I V
  30.10.2017

 za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca,ratnih vojnih invalida  i demobilisanih boraca u školskoj 2017/2018 godini 

 
 • J A V N I  P O Z I V
  30.10.2017

za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2017/18. godinu

 
 • J A V N I  P O Z I V
  30.10.2017

za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata/zanimanja u školskoj 2017/18. godini

 
 • J A V N I  O G L A S
  10.10.2017

za učešće u radu Komisije za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti

 
 • J A V N I  O G L A S
  10.10.2017

za stimulisanje stočarske proizvodnje u Starom Gradu

 
 • J A V N I  O G L A S
  09.10.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  P O Z I V
  20.09.2017

za učešće u radu komisija za tehnički pregled

 
 • J A V N I  O G L A S
  24.08.2017

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 
 • Javni poziv OCD/NVO za prijavu projekata                          

23.08.2017
 
 • Odluka o poništenju Javnog oglasa
18.08.2017

Pročitaj Odluku o poništenju Javnog oglasa

 
 • J A V N I  OGLAS
24.07.2017

za dodjelu u zakup 12 poslovnih prostora u Starom Gradu

 
 • J A V N I  POZIV
17.07.2017

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta

 
 • J A V N I  POZIV
06.07.2017

za poticaj poduzetništvu - Start-up biznis

 
 • J A V N I  O G L A S
28.06.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  O G L A S
09.05.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 
 • J A V N I  P O Z I V
09.05.2017

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta

 
 • J A V N I  P O Z I V
27.04.2017

za stipendiranje učenika/šegrta iz oblasti deficitranih i starih tradicionalnih zanata u školskoj 2016/2017. godini

 
 • J A V N I  P O Z I V
20.03.2017

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Stari Grad

 
 • J A V N I  O G L A S
08.03.2017

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 
 • J A V N I  O G L A S
06.03.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora na području općine Stari Grad  

 
 • J A V N I  O G L A S
06.03.2017

za dodjelu u zakup poslovnih prostora oštećenih/devastiranih preko 65%, na području općine Stari Grad

 
 • J A V N I  P O Z I V
27.02.2017

za predaju zahtjeva za dodjelu pčelarske opreme (košnice tipa LR)  

 
 • J A V N I  P O Z I V
22.02.2017

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom

 
 • J A V N I  P O Z I V
22.02.2017

za finansiranje rada boračkih udruženja

 
 • J A V N I  P O Z I V
13.02.2017

organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u 2017. godini

 
 • J A V N I  O G L A S
08.02.2017

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
 • J A V N I  P O Z I V

  Posljednje vijesti

  Vidi sve
  21
  Feb

  Potpisani ugovori za finansiranje novih i uspješnih biznisa u Starom Gradu

  Zahvaljujući Općini Stari Grad i Institutu za razvoj mladih KULT, danas je sedam mladih ...

  21
  Feb

  Građani Vratnika razgovarali sa općinskim rukovodstvom

  Veliki broj građana mjesne zajednice Vratnik prisustvovao je sinoćnjem sastanku sa rukov...

  Read all about australian online casinos at https://thecoffeelicious.com/.

  Newsletter

  Info kontakt

  Općina Stari Grad Sarajevo

  Radno vrijeme: od 08 do 16, šalter sala od 07,30 do 18

  Adresa: Zelenih beretki br. 4
  Tel. +387 33 28 23 00 (centrala)
  Fax +387 33 20 57 77
  E-mail: info@starigrad.ba
  ID: 4200738880009
  PDV: 200738880009
  Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO 1010000071133630
  Šifra općine: 109