MZ Logavina

Počela izgradnja dječijeg igrališta u Logavinoj

Ispred Doma kulture Logavina u četvrtak (21. jula) je počela izgradnja dječijeg igrališta kojeg Starom Gradu poklanja pobratimska Opština Karpoš iz Makedonije...

Radovi na izgradnji sale u Logavinoj

Dinamika izvođenja radova na izgradnji sportske sale uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” izuzetno je dobra i radovi napreduju iz dana u dan...

Gradnja sale u Logavinoj – izgrađen potporni zid

Pri kraju su radovi na izgradnji potpornog zida prema ulici Toromanova gdje se gradi moderna sportska sala OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”....

Pobratimska Opština Karpoš izgradit će igralište u Logavinoj

Makedonska Opština Karpoš (Skoplje) s 15.000 eura finansirat će projekat izgradnje inkluzivnog igrališta na području Općine Stari Grad Sarajevo

Radovi u Logavinoj teku planiranom dinamikom

Radovi na izgradnju sportske sale uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” teku planiranom dinamikom...

Srušena sala u Logavinoj, gradnja nove od sljedeće sedmice

Stara sportska sala uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”, u Logavinoj ulici, potpuno je srušena i u toku je uklanjanje ruševine...

Počelo rušenje stare sale OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

Kako je i najavljeno, danas su počeli radovi na izgradnji jedne od najmodernijih sportskih sala u Starom Gradu, uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”...

Sutra počinje gradnja jedne od najmodernijih sala u Starom Gradu

Gradnja sportske sale u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”, jedne od najvećih i najmodernijih sportskih sala u Starom Gradu počet će sutra...

Sportska sala s pratećim sadržajima u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ nalazi se u ulici Logavina. Postojeći objekat sportske sale škole je u vrlo lošem stanju, bez sadržaja koji odgovaraju novim zahtjevima škole

Asfaltirana ulica Josipa Štadlera

Ulica Josipa Štadlera, dijelu kod Vrhbosanske katoličke bogoslovije i teologije, sanirana je i asfaltirana u ukupnoj dužini od 87 metara...

Počinje izgradnja nove sale OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

Izgradnja nove sportske sale sa pratećim sadržajima uz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” počet će 23. juna, po završetku eksterne mature učenika...

Potpisivanje ugovora o izgradnji sportske sale Mula Mustafa Bašeskija

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportske sale sa pratećim sadržajima i vanjskom uređenju školskog dvorišta...