MZ Hrid – Jarčedoli

Izgrađen potporni zid u ulici Jarčedoli

Završeni su svi radovi na izgradnji 30 metara dugog novog potpornog zida na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Jarčedoli do broja 84...

Karate klub Satori organizuje besplatne treninge za djecu u novembru

Karate klub Satori organizovao je akciju "Besplatno treniranje u mjesecu novembru 2016. godine", u koju se mogu uključiti svi zainteresovani dječaci i djevojčice, uzrasta...

Pri kraju izgradnja potpornog zida na Jarčedolima

Radovi na izgradnji armirano-betonskog potpornog zida u ulici Jarčedoli do broja 84, ušli su u završnu fazu...

Počela izgradnja potpornog zida u ulici Jarčedoli

Počela je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Jarčedoli do broja 84

Sanirano klizište u ulici Pogledine

Radovi na sanaciji klizišta u ulici Pogledine preko puta broja 29, u starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli, su završeni

Nastavljeno uvođenje video nadzora u školama

Video nadzor je postavljen je u centralnim i područnim osnovnim školama „Mula Mustafa Bašeskija“ i „Edhem Mulabdić“, te u školi „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“

Općina uvodi video nadzor u deset škola u Starom Gradu

Općina Stari Grad Sarajevo nastavlja podršku školskim ustanovama na svom području, a sigurnost djece i obezbjeđenje povoljnih uslova za njihov boravak u školama...

Pri kraju sanacija klizišta na Pogledinama i Hladivodama

Radovi na sanaciji klizišta u ulicama Pogledine i Hladivode ušli su u završnu fazu...

Općina izdvojila 20.000 KM za gradnju vakufskog objekta na Jarčedolima

Predstavnici džematskog odbora Jarčedoli posjetili su načelnika Ibrahima Hadžibajrića kako bi mu zahvalili za podršku izgradnji vakufskog objekta...

Završeno asfaltiranje dijela ulice Iza gaja

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju ulica općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu, završeno je asfaltiranje makadamskog dijela ulice Iza gaja...

Napreduje sanacija klizišta na Pogledinama

Radovi na sanaciji klizišta na lokaciji Pogledine preko puta broja 29 odvijaju se planiranom dinamikom....

Asfaltira se makadamski dio puta u ulici Iza gaja

Makadamski dio puta u dužini od 310 metara...