MZ Logavina

Počelo rušenje stare sale OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

Kako je i najavljeno, danas su počeli radovi na izgradnji jedne od najmodernijih sportskih sala u Starom Gradu, uz OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”...

Sutra počinje gradnja jedne od najmodernijih sala u Starom Gradu

Gradnja sportske sale u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”, jedne od najvećih i najmodernijih sportskih sala u Starom Gradu počet će sutra...

Sportska sala s pratećim sadržajima u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ nalazi se u ulici Logavina. Postojeći objekat sportske sale škole je u vrlo lošem stanju, bez sadržaja koji odgovaraju novim zahtjevima škole

Asfaltirana ulica Josipa Štadlera

Ulica Josipa Štadlera, dijelu kod Vrhbosanske katoličke bogoslovije i teologije, sanirana je i asfaltirana u ukupnoj dužini od 87 metara...

Počinje izgradnja nove sale OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

Izgradnja nove sportske sale sa pratećim sadržajima uz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” počet će 23. juna, po završetku eksterne mature učenika...

Potpisivanje ugovora o izgradnji sportske sale Mula Mustafa Bašeskija

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportske sale sa pratećim sadržajima i vanjskom uređenju školskog dvorišta...

Počela sanacija ulice Josipa Štadlera

Počeli su radovi na sanaciji ulice Josipa Štadlera na dijelu kod Vrhbosanske katoličke bogoslovije i teologije

Rezultati takmičenja iz informatike osnovnih škola Starog Grada

Jučer je u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” održano takmičenje iz informatike u kojoj su učešće uzele sve osnovne škole sa područja općine Stari Grad

Korisnicima stanova u Čadordžinoj uručeni ugovori i ključevi

Sedam porodica s područja Starog Grada danas su dobili ključeve i ugovore za korištenje stanova u novoizgrađenoj...

Uručenje ključeva korisnicima stanova u Čadordžinoj

Porodicama koje će se useliti u stanove u novoizgrađenoj zgradi za socijalno stanovanje u ulici Čadordžina sutra će biti uručeni ugovori i ključevi stanova

Nakon sanacije i novi rukohvati u ulici Adžemovića

U toku je postavljanje nove rukohvatne ograde na stepeništu u ulici Adžemovića, čija je rekonstrukcija završena sredinom prošlog mjeseca

Okončan program inkluzije za ovu godinu

Program inkluzije osoba sa invaliditetom kroz kulturne i sportske sadržaje okončan je za ovu godinu, a posljednja radionica ...