MZ Sedrenik

Novi zid u Ramića banji

Izgrađen je novi potporni zid u ulici Ramića banja

Napreduju radovi u Ramića banji

Završeno je oko 80% poslova na izgradnji potpornog zida u ulici Ramića banja

Općina Stari Grad izdvojila 6.000 KM za tankove za vodu na Grdonju

Općina Stari Grad će sufinansirati nabavku tankova za pitku vodu u cilju realizacije projekta “Park šume prijateljstva” na Grdonju

Betoniranje zida u ulici Ramića banja

Betoniranje drugog dijela temelja potpornog zida u ulici Ramića banja u starogradskoj Mjesnoj zajednici Sedrenik je u toku

Izgradnja potpornog zida u Ramića banji

U toku je izgradnja potpornog zida na području Mjesne zajednice Sedrenik u ulici Ramića banja broj 53

Općinsko takmičenje u odbojci za djevojčice

U subotu 13.03.2012. godine, u OŠ „ Mula Mustafa Bašeskija“ u područnoj školi „Sedrenik“ održano je žensko odbojkaško takmičenje osnovnih škola Starog Grada

Projekat "Park šume prijateljstva"

Projekat "Park šume prijateljstva" na lokalitetu Grdonj (Općina Stari Grad Sarajevo), nastao je kao plod saradnje između Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske.

Projekat "Park šume prijateljstva"

Projekat "Park šume prijateljstva" na lokalitetu Grdonj (Općina Stari Grad Sarajevo), nastao je kao plod saradnje između Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske

Novi asfalt u Ulici Sedrenik

Saniran je i asfaltiran makadamski krak Ulice Sedrenik kod rezervoara

Novi zid u Ulici Alije Nametka

Izgradnja novog potpornog zida u Ulici Alije Nametka broj 42 u Mjesnoj zajednici Medrese je završena

Završena izgradnja potpornog zida na Zmajevcu

Rekonstrukcija potpornog zida i izgradnja nove pješačke staze na Zmajevcu je završena

Novi potporni zid na Zmajevcu

Rekonstrukcija potpornog zida na Zmajevcu je završena i u toku je izgradnja nove pješačke staze