MZ Bistrik

Postavljena LED rasvjeta u parku At mejdan

U parku At mejdan završeno je postavljanje ulične rasvjete evropskog kvaliteta. Radi se o projektu postavljanja LED rasvjete čiji je proizvođač goraždanska firma "Bekto Precisa"

Asfaltirana Ulica Talirevića

Ulica Talirevića u Starom Gradu je asfaltirana, čime je u potpunosti završena njena sanacija

U toku je sanacija Ulice Talirevića

Rekonstrukcija i sanacija Ulice Talirevića koja se nalazi na području Mjesne zajednice Bistrik je u toku. Prema informacijama Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad sanacija ulice planirana je u dužini od oko 243 metra