MZ Bistrik

Gradi se sportsko igralište iza područnog objekta OŠ „Edhem Mulabdić“

Dio prostora iza područnog objekta OŠ „Edhem Mulabdić“, u ulici Bistrik 31, bit će pretvoreno u moderno višenamjensko sportsko igralište, dimenzija 20x10 metara

OŠ „Edhem Mulabdić“ se bratimila sa OŠ „Yeşilyazı“ iz Turske

Starogradska OŠ „Edhem Mulabdić“ ostvarila je posebne pobratimske veze sa OŠ „Yeşilyazı“ iz Samsuna, grada na sjeveroistoku Turske, na obali Crnog mora

OŠ „Saburina“ najbolja na općinskom takmičenju iz informatike

Protekle sedmice u OŠ „Edhem Mulabdić“ održano je općinsko takmičenje osnovnih škola Starog Grada iz informatike

Sanirane podrumske prostorije u Domu zdravlja Stari Grad

Sanirane su podrumske prostorije Doma zdravlja Stari Grad, gdje je trajno riješen prodor površinskih voda u ovom dijelu zgrade...

Pri kraju radovi u Domu zdravlja Stari Grad

Završavaju se radovi kojima će biti sanirane podrumske prostorije Doma zdravlja Stari Grad, odnosno spriječen prodor površinskih voda

Sarajevska pivara i Općina Stari Grad sufinansirat će sanaciju ulice Konak

Sarajevska pivara i Općina Stari Grad sufinansirat će sanaciju ulice Konak, na Bistriku, u dužini od oko 180 metara...

Potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju sanacije ulice Konak

Općina Stari Grad Sarajevo i Sarajevska pivara d.d. potpisat će Sporazum o sufinansiranju radova na realizaciji projekta sanacije ulice Konak, na Bistriku…

Počeli radovi na osiguranju podruma DZ Stari Grad od prodora vode

Prodor površinskih i procjednih voda u podrum Doma zdravlja Stari Grad će uskoro biti u potpunosti spriječen

Osnovna škola “Edhem Mulabdić” dobila projekat energetskog utopljavanja

Osnovna škola “Edhem Mulabdić” dobila je danas projekat energetskog utopljavanja prvog školskog objekta u našoj zemlji koji spada u kulturno -historijsko naslijeđe...

Obilježena 24. godišnjica od masakra na Bistriku

Jučer je u ulici Isevića sokak kod broja 23 na Bistriku, u blizini Sarajevske pivare, položeno cvijeće i obilježeno 24 godine od stravičnog masakra...

OŠ”Edhem Mulabdić” dobija Glavni projekat poboljšanja energetske efikasnosti

Osnovna škola “Edhem Mulabdić”, jedna od nastarijih škola u Starom Gradu, dobit će kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti...

Saniran potporni zid u ulici Garaplina

Kameni potporni zid dug 30 metara, u ulici Graplina do broja 30 na Bistriku, je saniran i više ne prijeti urušavanjem...