MZ Bistrik

Uskoro sanacija ulice Garaplina

Sanacija kolovoznih oštećenja u ulici Garaplina na području Mjesne zajednice Bistrik počet će uskoro

Postavljanje kanalizacije u ulici Brdo džamija u završnoj fazi

Pri kraju su radovi na postavljanju nove fekalne kanalizacije u ulici Brdo džamija, u Mjesnoj zajednici Širokača

Uklonjeno 180 tona otpada iz Bistričkog potoka

Završena je i druga faza uređenja i čišćenja Bistričkog potoka u starogradskom naselju Bistrik, čime je u potpunosti okončan projekat o kome smo već pisali

Novo stepenište u Garaplininoj

Završena je izgradnja armirano betonskog stepeništa u ulici Garaplina, ispod bistričke stanice, u Mjesnoj zajednici Bistrik

Očišćen Bistrički potok-brana

Općina Stari Grad je, putem Službe za Civilnu zaštitu, izvršila raščišćavanje lokaliteta Bistričkog potoka – brane i očistila prostor od velikih količina otpada i šiblja

Novo stepenište u ulici Garaplina

Počela je izgradnja armirano-betonskog stepeništa u ulici Garaplina, ispod bistričke stanice, u Mjesnoj zajednici Bistrik

Popravljeni reflektori u dvorištu Franjevačke crkve sv. Ante

Općina Stari Grad finansirala je osposobljavanje tri reflektora koji se nalaze u dvorištu Franjevačke crkve

Postavljena LED rasvjeta u parku At mejdan

U parku At mejdan završeno je postavljanje ulične rasvjete evropskog kvaliteta. Radi se o projektu postavljanja LED rasvjete čiji je proizvođač goraždanska firma "Bekto Precisa"

Asfaltirana Ulica Talirevića

Ulica Talirevića u Starom Gradu je asfaltirana, čime je u potpunosti završena njena sanacija

U toku je sanacija Ulice Talirevića

Rekonstrukcija i sanacija Ulice Talirevića koja se nalazi na području Mjesne zajednice Bistrik je u toku. Prema informacijama Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad sanacija ulice planirana je u dužini od oko 243 metra