MZ Bistrik

Novo stepenište u ulici Garaplina

Počela je izgradnja armirano-betonskog stepeništa u ulici Garaplina, ispod bistričke stanice, u Mjesnoj zajednici Bistrik

Popravljeni reflektori u dvorištu Franjevačke crkve sv. Ante

Općina Stari Grad finansirala je osposobljavanje tri reflektora koji se nalaze u dvorištu Franjevačke crkve

Postavljena LED rasvjeta u parku At mejdan

U parku At mejdan završeno je postavljanje ulične rasvjete evropskog kvaliteta. Radi se o projektu postavljanja LED rasvjete čiji je proizvođač goraždanska firma "Bekto Precisa"

Asfaltirana Ulica Talirevića

Ulica Talirevića u Starom Gradu je asfaltirana, čime je u potpunosti završena njena sanacija

U toku je sanacija Ulice Talirevića

Rekonstrukcija i sanacija Ulice Talirevića koja se nalazi na području Mjesne zajednice Bistrik je u toku. Prema informacijama Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad sanacija ulice planirana je u dužini od oko 243 metra