MZ Babića bašča

Završeni radovi iluminacije Aleje ambasadora

Rekonstrukcija javne rasvjete, kao i postavljanje osvjetljenja ispod tabli sa imenima ambasadora koji su posadili svoje lipe u Aleji ambasadora, je završena.

Završava se projekat sanacije kaldrme kod mezarja Alifakovac

Nakon što je izvršena sanacija oko 80 metara kaldrmisanog stepeništa na Alifakovcu, pristupilo se sanaciji kaldrmisanog platoa površine oko 200m2. Prema informacijama nadležne službe, i ti radovi su u završnoj fazi...

Aleja ambasadora bogatija za još tri lipe

Ambasadori Irana, Holandije i Turske su danas zasadili svoje lipe na poznatom starogradskom šetalištu Aleja ambasadora. Njihovi domaćini su bili načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Jusuf Pušina, te dopredsjedavajući Sanel Dragolovčanin.

Novo, veliko igralište na platou Babića bašča

Kombinovano dječije i košarkaško igralište na raspolaganju je građanima MZ Babića bašča, a izgrađeno je zahvaljujući učešću Općine Stari Grad na međunarodnom projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“.

Sanirana drvena ograda na mostu Bentbaša

Sanirana je drvena ograda na mostu Bentbaša u dužini od 50 metara.

Sanirano kaldrmisano stepenište na Alifakovcu, u toku radovi na platou

U blizini mezarja Alifakovac sanirano je kaldrmisano stepenište u dužini od 80 metara, a sada su na redu radovi sanacije platoa površine površine 200m2. Ovaj projekat finansira Općina Stari Grad sa oko 99.000 KM...

Sanacija drvene ograde na mostu Bentbaša

U toku je sanacija dotrajale drvene ograde na mostu Bentbaša, dužine 50 metara.

Završna faza iluminacije Aleje ambasadora

U toku su radovi koji će finalizirati planiranu iluminaciju poznatog starogradskog šetališta Aleja ambasadora, a osvijetit će pješačku stazu i table sa imenima ambasadora koji su posadili svoje lipe.

Napreduju radovi sanacije kaldrme na Alifakovcu

Građevinski radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa i platoa u blizini mezarja Alifakovac idu u skladu sa planiranom dinamikom.

U toku sanacija kaldrmisanog stepeništa i platoa na Alifakovcu

Počeli su radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa i platoa u blizini mezarja Alifakovac, što će dodatno uljepšati ovaj lokalitet, a projekat finansira Općina Stari Grad sa oko 99.000 KM.

U završnoj fazi izgradnja igrališta na Alifakovcu

Pri kraju je izgradnja kombinovanog dječijeg i košarkaškog igrališta na platou Babića bašča, ukupne površine od skoro 300m2...

Na Darivi održan penjački memorijal „Adnan Ćatić Ćata“

Proteklog vikenda na lokalitetu Dariva – Aleja ambasadora, uspješno je organizovan međunarodni penjački memorijal „Adnan Ćatić Ćata“, a svečano ga je otvorio načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić...