MZ Hrid – Jarčedoli

Općina izdvojila 20.000 KM za gradnju vakufskog objekta na Jarčedolima

Predstavnici džematskog odbora Jarčedoli posjetili su načelnika Ibrahima Hadžibajrića kako bi mu zahvalili za podršku izgradnji vakufskog objekta...

Završeno asfaltiranje dijela ulice Iza gaja

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju ulica općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu, završeno je asfaltiranje makadamskog dijela ulice Iza gaja...

Napreduje sanacija klizišta na Pogledinama

Radovi na sanaciji klizišta na lokaciji Pogledine preko puta broja 29 odvijaju se planiranom dinamikom....

Asfaltira se makadamski dio puta u ulici Iza gaja

Makadamski dio puta u dužini od 310 metara...

Završeni radovi u Nalinoj ulici

Završeni su radovi na sanaciji dodatnih 200 metara ulice Nalina, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli...

Završena izgradnja potpornog zida u ulici Jarčedoli

Završena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Jarčedoli do broja 51. na području istoimene mjesne zajednice

Sanacija dodatnih 200 metara u ulici Nalina

Nakon što je nedavno završena sanacija oko 600 metara ulice Nalina..

Izgradnja potpornog zida u ulici Jarčedoli

Počela je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Jarčedoli do broja 51. na području istoimene mjesne zajednice

Sanirano oko 600 metara ulice Nalina

Završeni su radovi na sanaciji 595,5 metara ulice Nalina, koja se nalazi na području mjesne zajednice Hrid - Jarčedoli

Sanacija oko 600 metara ulice Nalina

Počela je sanacija ulice Nalina, na području mjesne zajednice Hrid - Jarčedoli

Asfaltirana ulica Jarčedoli

Ulica Jarčedoli, na dijelu od trafostanice prema Popovom gaju, u dužini od 810 metara, u potpunosti je sanirana i asfaltirana, a izgrađena su...

Završeni radovi u ulici Mujezinova

Popravljeno je kameno stepenište u ulici Mujezinova koja se nalazi u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli