MZ Sedrenik

Završena sanacija potpornog zida u ulici Kriva

Saniran je stari, dotrajali potporni zid u ulici Kriva, na Sedreniku...

Završna faza izgradnje kanalizacione mreže na Komatinu

Postavljanje nove separatne kanalizacione mreže na Komatinu ušlo je u završnu fazu i preostalo je još postavljanje cijevi na preostalih ...

Asfaltirana ulica Fazilin sokak

Ulica Fazilin sokak na Sedreniku sanirana je u dužini od 390 metara. Postojeći asfalt u ovoj ulici je bio u znatnoj mjeri oštećen...

Počela sanacija potpornog zida u ulici Kriva

Počeli su radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Kriva, na Sedreniku

Sanacija 390 metara ulice Fazilin sokak

Počela je sanacija ulice Fazilin sokak, na području Mjesne zajednice Sedrenik

Novi asfalt u ulici Sedrenik mali

Saniran je i asfaltiran makadamski dio ulice Sedrenik mali (donji dio od rezervoara), koja se nalazi u istoimenoj mjesnoj zajednici...

Asfaltiran put prema Parku šuma prijateljstva

Put prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene na Grdonju je asfaltiran...

Općine Stari Grad i Centar asfaltiraju saobraćajnicu na Grdonju

Počeli su radovi na asfaltiranju dijela pristupnog puta prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene

Asfaltirana ulica Alije Nametka

Dolaskom povoljnijih vremenskih uslova završeni su radovi u ulici Alije Nametka na Sedreniku, koji su počeli u novembru prošle godine.

Asfaltiranje ulice Alije Nametka

Asfaltiran je donji dio ulice Alije Nametka, čija rekonstrukcija traje od prošlog mjeseca...

Nove zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

Postavljene su dvije putne zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

U toku su radovi u ulici Alije Nametka

Uklonjen je površinski sloj u ulici Alije Nametka, u dužini od 200 metara i u toku su pripreme za asfaltiranje ovog dijela ulice...