MZ Mahmutovac

Više od 200 metara novog asfalta u ulici Mahmutovac

U ulici Mahmutovac do broja 29, u istoimenoj mjesnoj zajednici, postavljeno je 234, 5 metara novog asfalta

Na Mahmutovcu nove niše, dvokrilna vrata...

Nakon što su u ulici Kamenica, na Mahmutovcu postavljene nove niše za odlaganje kontejnera sa otpadom, završena je i ugradnja dvokrilnih vrata...

Sanacija dijela ulice Mahmutovac

Danas su u ulici Mahmutovac do broja 29, u istoimenoj mjesnoj zajednici, počeli radovi na sanaciji dijela u dužini od 234,50 metara

Nove niše za smeće u ulici Kamenica

Postavljene su nove, natkrivene niše za smeće u ulici Kamenica, na Mahmutovcu...

Novi radovi u MZ Mahmutovac

Iduće sedmice će početi radovi na postavljanju niše za smeće...

Završeno asfaltiranje ulice Mahmutovac

U ulici Mahmutovac od broja 33 do broja 57 u MZ Mahmutovac nakon što je završena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, danas je završeno i asfaltiranje

Završena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na Mahmutovcu

U ulici Mahmutovac od broja 33 do broja 57 u istoimenoj mjesnoj zajednici, završena je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže...

Izgrađen potporni zid u ulici Okrugla

Izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Okrugla do broja 33 u Mjesnoj zajednici Mahmutovac je završena

Okrugla: gradnja prve kampade potpornog zida

U toku je izgradnja prve od dvije kampade potpornog zida koji se gradi na Mahmutovcu, u ulici Okrugla br.23...

Napreduju radovi na Mahmutovcu

Postavljanje novog oborinskog i fekalnog cjevovoda u ulici Mahmutovac od broja 33 do broja 57, odvija se prema planiranoj dinamici...

Izgradnja novog zida u ulici Okrugla

Počela je izgradnja potpornog zida u ulici Okrugla do broja 33, MZ Mahmutovac. Radi se o dotrajalom potpornom zidu uz ulicu, koji se počeo rušiti

Proširena ulica Sulejmana Zolja

Radi lakšeg mimoilaženja vozila u ulici Sulejmana Zolja urađeno je proširenje ulice u dužini od 40 metara