MZ Bistrik

Očišćen kolektor Bistričkog potoka

U okviru tekućeg održavanja korita rijeka Miljacke, Mošćanice, Bistričkog i Čolinog potoka, Služba civilne zaštite poduzela je preventivne mjere...

Novi asfalt u ulici Bistrik brijeg

Završena je sanacija dijela ulice Bistrik brijeg koja se nalazi na području mjesne zajednice Mahmutovac...

Općina zatražila od nadležnog ministarstva izjašnjenje o postavljanju “ležećih policajaca”

Povodom postavljanja posebnih objekata radi smanjenja brzine kretanja vozila, tzv ležećih policajaca, u ulici Bakarevića...

Sanacija dijela ulice Bistrik brijeg

Počeli su radovi na sanaciji dijela ulice Bistrik brijeg koja se nalazi na području mjesne zajednice Mahmutovac.

U toku radovi na sanaciji krova ANU BiH

Nedavno su otpočeli radovi na sanaciji krova Akademije nauka i umjetnosti BiH koja se nalazi na Bistriku

Agresorska granata na Bistriku prije 23. godine ubila sedmero djece

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Općine Stari Grad, predvođeni Senadom Musićem, pomoćnikom načelnika za boračko-invalidsku...

Saniran podzid u ulici Garaplina

Na Bistriku, u ulici Garaplina broj 19, završeni su radovi na čišćenju i uređenju kamenog podzida koji podupire pješačku saobraćajnicu

Uređenje i fugiranje podzida u Garaplininoj

U ulici Garaplina broj 19 i dalje traju radovi na čišćenju i uređenju kamenog podzida koji podupire pješačku saobraćajnicu, dužine 38 metara

Načelnik Hadžibajrić ugostio najbolju ekipu tehničkog stvaralaštva

Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo ugostio je danas državne prvake u naučno-tehničkom stvaralaštvu

Obilježen Dan škole “Edhem Mulabdić”

Svečanom priredbom u kojoj su učestvovali učenici osnovne škole “Edhem Mulabdić”, danas je obilježen dan jedne od najstarijih odgojno-obrazovnih...

Otvorena izložba “Sarajevske sultanove sofe”

U haremu Careve džamije jučer je otvorena izložba "Sarajevske sultanove sofe", akademskog slikara Zekerijaha Nalića...

Izgrađeni novi potporni zidovi u ulici Hendina

Izgradnja novih armirano-betonskih potpornih zidova koji se nalaze uz stambeni objekat u ulici Hendina u Mjesnoj zajednici Bistrik je završena