MZ Sedrenik

Inspekcija uklanjala dijelove objekata, garaže, ograde...

Urbanističko-građevinska inspekcija Općine Stari Grad Sarajevo u toku jula i augusta ove godine poduzela je niz aktivnosti...

Poništenje i objava novog Javnog konkursa

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove poništava Javni konkurs...

Obilježena godišnjica stradanja četvero mladih na Sedreniku

Polaganjem cvijeća jučer (09. juna) je na Sedreniku, obilježena 23. godišnjica od pogibije četvero mladih sugrađana

Postavljeno pet saobraćajnih ogledala

Na području općine Stari Grad Starajevo okončan je projekat postavljanja saobraćajnih ogledala

Sanirana kanalizaciona mreža u ulici Alije Nametka

Završena je sanacija kanalizacione mreže u dijelu ulice Alije Nametka u starogradskoj Mjesnoj zajednici Sedrenik

MZ Sedrenik, Vratnik, Mahmutovac i Širokača podijelile industrijsku so

Isporučena je industrijska so u mjesnim zajednicama na Sedreniku, Vratniku, Mahmutovcu i Širokači, potvrdio je Adil Aljić, šef Sektora za poslove mjesnih zajednica Općine

Preventivno čišćenje i uređenje Ramića potoka

Općina Stari Grad je, putem Službe za Civilnu zaštitu, pokrenula akciju raščišćavanja Ramića potoka od velikih količina otpada i šiblja...

Novi zid u Ramića banji

Izgrađen je novi potporni zid u ulici Ramića banja

Napreduju radovi u Ramića banji

Završeno je oko 80% poslova na izgradnji potpornog zida u ulici Ramića banja

Općina Stari Grad izdvojila 6.000 KM za tankove za vodu na Grdonju

Općina Stari Grad će sufinansirati nabavku tankova za pitku vodu u cilju realizacije projekta “Park šume prijateljstva” na Grdonju

Betoniranje zida u ulici Ramića banja

Betoniranje drugog dijela temelja potpornog zida u ulici Ramića banja u starogradskoj Mjesnoj zajednici Sedrenik je u toku

Izgradnja potpornog zida u Ramića banji

U toku je izgradnja potpornog zida na području Mjesne zajednice Sedrenik u ulici Ramića banja broj 53