MZ Mjedenica

Napreduje gradnja igrališta Mjedenica

Početkom sedmice završeno je betoniranje temeljnih stopa za stubove ograde koja će biti postavljena oko igrališta Mjedenica...

Počeli radovi u arheoloskom parku At mejdan

Počela je druga faza radova konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan”...

Počela gradnja igrališta “Mjedenica”

Izgradnja igrališta “Mjedenica”, koje će se nalaziti u ulici Mjedenica do br.50 na mjestu nekadašnjeg parkinga, počela je jučer...

Fondacija “Asmir Begović” i Općina Stari Grad grade igralište za Zavod Mjedenica

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, nakon više od 60 godina postojanja, konačno će dobiti sportsko igralište...

Fondacija “Asmir Begović” i Općina Stari Grad grade igralište za Zavod Mjedenica

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, nakon više od 60 godina postojanja, konačno će dobiti sportsko igralište...

U ponedjeljak počinju radovi u arheološkom parku At mejdan

Druga faza radova konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan” počinje u ponedjeljak, 13. oktobra...

Počinje konzervacija arheološkog parka At mejdan

Potpisivanjem Ugovora o radovima konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan”...

Okončani radovi na potpornom zidu u ul.Save Skarića

Završena je izgradnja pristupnih stepenica i ograde za novi armirano-betonskog potporni zid koji je izgrađen prošlog mjeseca, u ulici Save Skarića broj 9

Izgrađen novi potporni zid u ulici Save Skarića

Završena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Save Skarića broj 9

Obnovljena kaldrma u ulici Save Skarića

Završena je obnova kamene kaldrme u starogradskoj ulici Save Skarića

Počelo postavljanje rukohvata u Starom Gradu

Postavljanje rukohvatnih ograda na području Općine Stari Grad je u toku

Rekonstrukcija kaldrme u ulici Save Skarića je u završnoj fazi

Rekonstrukcija kamene kaldrme u ulici Save Skarića je u završnoj fazi, a u toku je postavljanje rukohvatne ograde