MZ Bistrik

Obilježena 24. godišnjica od masakra na Bistriku

Jučer je u ulici Isevića sokak kod broja 23 na Bistriku, u blizini Sarajevske pivare, položeno cvijeće i obilježeno 24 godine od stravičnog masakra...

OŠ”Edhem Mulabdić” dobija Glavni projekat poboljšanja energetske efikasnosti

Osnovna škola “Edhem Mulabdić”, jedna od nastarijih škola u Starom Gradu, dobit će kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti...

Saniran potporni zid u ulici Garaplina

Kameni potporni zid dug 30 metara, u ulici Graplina do broja 30 na Bistriku, je saniran i više ne prijeti urušavanjem...

Sanacija potpornog zida u ulici Garaplina teče po planu

Radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Garaplina do broja 30 na Bistriku, koji su počeli prošle sedmice, napreduju prema planiranoj dinamici

Sanira se potporni zid u ulici Garaplina

Počeli su radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Garaplina do broja 30 na Bistriku...

Očišćen kolektor Bistričkog potoka

U okviru tekućeg održavanja korita rijeka Miljacke, Mošćanice, Bistričkog i Čolinog potoka, Služba civilne zaštite poduzela je preventivne mjere...

Novi asfalt u ulici Bistrik brijeg

Završena je sanacija dijela ulice Bistrik brijeg koja se nalazi na području mjesne zajednice Mahmutovac...

Općina zatražila od nadležnog ministarstva izjašnjenje o postavljanju “ležećih policajaca”

Povodom postavljanja posebnih objekata radi smanjenja brzine kretanja vozila, tzv ležećih policajaca, u ulici Bakarevića...

Sanacija dijela ulice Bistrik brijeg

Počeli su radovi na sanaciji dijela ulice Bistrik brijeg koja se nalazi na području mjesne zajednice Mahmutovac.

U toku radovi na sanaciji krova ANU BiH

Nedavno su otpočeli radovi na sanaciji krova Akademije nauka i umjetnosti BiH koja se nalazi na Bistriku

Agresorska granata na Bistriku prije 23. godine ubila sedmero djece

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Općine Stari Grad, predvođeni Senadom Musićem, pomoćnikom načelnika za boračko-invalidsku...

Saniran podzid u ulici Garaplina

Na Bistriku, u ulici Garaplina broj 19, završeni su radovi na čišćenju i uređenju kamenog podzida koji podupire pješačku saobraćajnicu