MZ Bistrik

Pri kraju radovi u Domu zdravlja Stari Grad

Završavaju se radovi kojima će biti sanirane podrumske prostorije Doma zdravlja Stari Grad, odnosno spriječen prodor površinskih voda

Sarajevska pivara i Općina Stari Grad sufinansirat će sanaciju ulice Konak

Sarajevska pivara i Općina Stari Grad sufinansirat će sanaciju ulice Konak, na Bistriku, u dužini od oko 180 metara...

Potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju sanacije ulice Konak

Općina Stari Grad Sarajevo i Sarajevska pivara d.d. potpisat će Sporazum o sufinansiranju radova na realizaciji projekta sanacije ulice Konak, na Bistriku…

Počeli radovi na osiguranju podruma DZ Stari Grad od prodora vode

Prodor površinskih i procjednih voda u podrum Doma zdravlja Stari Grad će uskoro biti u potpunosti spriječen

Osnovna škola “Edhem Mulabdić” dobila projekat energetskog utopljavanja

Osnovna škola “Edhem Mulabdić” dobila je danas projekat energetskog utopljavanja prvog školskog objekta u našoj zemlji koji spada u kulturno -historijsko naslijeđe...

Obilježena 24. godišnjica od masakra na Bistriku

Jučer je u ulici Isevića sokak kod broja 23 na Bistriku, u blizini Sarajevske pivare, položeno cvijeće i obilježeno 24 godine od stravičnog masakra...

OŠ”Edhem Mulabdić” dobija Glavni projekat poboljšanja energetske efikasnosti

Osnovna škola “Edhem Mulabdić”, jedna od nastarijih škola u Starom Gradu, dobit će kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti...

Saniran potporni zid u ulici Garaplina

Kameni potporni zid dug 30 metara, u ulici Graplina do broja 30 na Bistriku, je saniran i više ne prijeti urušavanjem...

Sanacija potpornog zida u ulici Garaplina teče po planu

Radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Garaplina do broja 30 na Bistriku, koji su počeli prošle sedmice, napreduju prema planiranoj dinamici

Sanira se potporni zid u ulici Garaplina

Počeli su radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Garaplina do broja 30 na Bistriku...

Očišćen kolektor Bistričkog potoka

U okviru tekućeg održavanja korita rijeka Miljacke, Mošćanice, Bistričkog i Čolinog potoka, Služba civilne zaštite poduzela je preventivne mjere...

Novi asfalt u ulici Bistrik brijeg

Završena je sanacija dijela ulice Bistrik brijeg koja se nalazi na području mjesne zajednice Mahmutovac...