MZ Kovači

Izgrađen potporni zid i tribina u ulici Nadmlini

U ulici Nadmlini, na Kovačima, izgrađen je potporni zid dužine 28,5 metara, a uz njega i manja sportska tribina...

Uz potporni zid u ulici Nadmlini će se izgraditi mala tribina

Radovi na izgradnji zahtjevnog armirano-betonskog potpornog zida, uz vrlo strmu kosinu u ulici Nadmlini na Kovačima, ulaze u finalnu fazu, a potom će se uz dio tog zida izgraditi i mala tribina...

U toku uklanjanje ruševnih objekata na Kovačima

Na Kovačima na broju 61i 63 u toku je uklanjanje ruševnih objekata koji su prijetili obrušavanjem na ulicu...

Gradi se potporni zid ulici Nadmlini

Radovi na sanaciji armirano-betonskog potpornog zida na Kovačima, u ulici Nadmlini, odvija se prema ugovorenim radovima...

Gradnja zida u Nadmlinima odvija se planiranom dinamikom

Postavljeni su i betonirani kontrafori za izgradnju potpornog zida u ulici Nadmlini, na Kovačima...

Izvršene pripreme ze betoniranje potpornog zida u ulici Nadmlini

Okončani su pripremni i zemljani radovi, a slijede građevinski na izgradnji potpornog zida u ulici Nadmlini, na Kovačima...

Počela izgradnja potpornog zida u ulici Nadmlini na Kovačima

Počeli su dugo očekivani radovi na izgradnji vrlo zahtjevnog zida na Kovačima, u ulici Nadmlini…

U petak otvaranje „Zida sjećanja“ na Kovačima

Učenje hatma-dove i otvaranje „Zida sjećanja“ šehidima Bosne i Hercegovine bit će održano u petak, 28. Aprila, 2017. godine u 10:00 sati

Zbor građana MZ Kovači

Zbor građana za mjesno područje Kovači bit će održan u petak, 21.04.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati...

Delegacija Općine Stari Grad obilježila Dan nezavisnosti BiH

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe za sve stradale, delegacija Općine Stari Grad je obilježila 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Nastavljena sanacija udarnih rupa u ulicama

Nastavljena je sanacija udarnih rupa u najoštećenijim ulicama u Starom Gradu. Nakon radova izvedenih u ulicama Toromanova, Streljačka i Safvet-bega Bašagića, sanacija...

Saniran rukohvat u Nadmlinima

Izvršena je sanacija rukohvata u ulici Nadmlini, na Kovačima. S obzirom da je rukohvatna ograda bila oštećena, pristupilo se njenoj sanaciji...