MZ Kovači

Gradi se potporni zid ulici Nadmlini

Radovi na sanaciji armirano-betonskog potpornog zida na Kovačima, u ulici Nadmlini, odvija se prema ugovorenim radovima...

Gradnja zida u Nadmlinima odvija se planiranom dinamikom

Postavljeni su i betonirani kontrafori za izgradnju potpornog zida u ulici Nadmlini, na Kovačima...

Izvršene pripreme ze betoniranje potpornog zida u ulici Nadmlini

Okončani su pripremni i zemljani radovi, a slijede građevinski na izgradnji potpornog zida u ulici Nadmlini, na Kovačima...

Počela izgradnja potpornog zida u ulici Nadmlini na Kovačima

Počeli su dugo očekivani radovi na izgradnji vrlo zahtjevnog zida na Kovačima, u ulici Nadmlini…

U petak otvaranje „Zida sjećanja“ na Kovačima

Učenje hatma-dove i otvaranje „Zida sjećanja“ šehidima Bosne i Hercegovine bit će održano u petak, 28. Aprila, 2017. godine u 10:00 sati

Zbor građana MZ Kovači

Zbor građana za mjesno područje Kovači bit će održan u petak, 21.04.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati...

Delegacija Općine Stari Grad obilježila Dan nezavisnosti BiH

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe za sve stradale, delegacija Općine Stari Grad je obilježila 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Nastavljena sanacija udarnih rupa u ulicama

Nastavljena je sanacija udarnih rupa u najoštećenijim ulicama u Starom Gradu. Nakon radova izvedenih u ulicama Toromanova, Streljačka i Safvet-bega Bašagića, sanacija...

Saniran rukohvat u Nadmlinima

Izvršena je sanacija rukohvata u ulici Nadmlini, na Kovačima. S obzirom da je rukohvatna ograda bila oštećena, pristupilo se njenoj sanaciji...

Sanirana kaldrma u Nadmlinima

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad angažovala je firmu Klico Trans gradnja koja je izvršila sanaciju kompletne kaldrme u ulici Nadmlini...

Očišćen zapušteni prostor u ulici Nadmlini

Prostor površine 411 m2 u ulici Nadmlini pored broja 1, MZ Kovači, očišćen je od velikih količina otpada, ruševina i rastinja...

Asfaltirana ulica Nadmlini

Okončani su radovi na sanaciji lokalne ulice Nadmlini, koja se nalazi na Kovačima