MZ Sedrenik

Novi asfalt u ulici Sedrenik mali

Saniran je i asfaltiran makadamski dio ulice Sedrenik mali (donji dio od rezervoara), koja se nalazi u istoimenoj mjesnoj zajednici...

Asfaltiran put prema Parku šuma prijateljstva

Put prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene na Grdonju je asfaltiran...

Općine Stari Grad i Centar asfaltiraju saobraćajnicu na Grdonju

Počeli su radovi na asfaltiranju dijela pristupnog puta prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene

Nove zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

Postavljene su dvije putne zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

U Starom Gradu se gradi prvi Park šuma prijateljstva

Na Grdonju, iznad Sedrenika, gradi se prvi Park šuma prijateljstva u Bosni i Hercegovini, koji će se prostirati na površini od šest hektara...

Završena regulacija lokalnog potoka na Sedreniku

Radovi na regulaciji lokalnog potoka uz glavnu saobraćajnicu na Sedreniku završeni su krajem prošle sedmice...

Počeo projekat regulacije lokalnog potoka na Sedreniku

Općina Stari Grad Sarajevo je angažujući firmu „Set invest“ iz Sarajeva počela sa realizacijom projekta regulacije lokalnog potoka...

Asfaltirano 240 metara ulice Alije Nametka

Na Sedreniku je asfaltirano 240 metara ulice Alije Nametka...

Ravnanje i tamponiranje ulice Alije Nametka

Radovi sanacije starogradske ulice Alije Nametka na Sedreniku napreduju i u toku je tamponiranje podloge

Asfaltiran dio ulice Mali Sedrenik

Završeno je asfaltiranje dijela ulice Mali Sedrenik, čija je sanacija počela prošle sedmice

Počelo asfaltiranje ulice Mali Sedrenik

Nakon završetka pripremnih radova, počelo je asfaltiranje ulice Mali Sedrenik od broja 60 do broja 64...

Novi asfalt u ulici Sedrenik

Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice Sedrenik od broja 139 do broja 145 je završeno...