MZ Logavina

Novi asfalt u ulici Glođina

Asfaltirana je ulica Glođina u kojoj je prethodno postavljen novi separatni kanalizacioni sistem. Radovi su izvedeni na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova...

U završnoj fazi zamjena separatnog kanalizacionog sistema u Glođinoj ulici

Danas će biti završeni radovi na zamjeni separatnog kanalizacionog sistema u Glođinoj ulici, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova se odvijaju planiranom dinamikom, potvrdila je Nadija Kurto, pomoćnica načelnika za komunalne poslove Općine...

U Glođinoj ulici u toku zamjena separatnog kanalizacionog sistema

Radovi na rekonstrukciji ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova se odvijaju planiranom dinamikom.

Završeni radovi u ulici Čemerlina

Okončani su radovi na sanaciji ulice Čemerlina, u mjesnoj zajednici Logavina.

Rekonstrukcija ulice Glođina: zamjena kanalizacionog sistema i asfaltiranje

Općina Stari Grad realizuje veliki projekat rekonstrukcije ulice Glođina gdje će nakon zamjene kanalizacione mreže biti postavljen i novi asfalt...

Počela sanacija ulice Čemerlina

Počeli su radovi na sanaciji ulice Čemerlina, u mjesnoj zajednici Logavina. Projektom sanacije, čiju realizaciju finansira Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 29.000 KM, bit će obuhvaćen dio od broja 18 do stepeništa.

Počela rekonstrukcija ulice Glođina

Ove sedmice počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova...

Obilježeni pješački prelazi u ulici Logavina

U toku ove sedmice izvršeno je obilježavanje pješačkih prelaza u ulici Logavina, te na spoju ove ulice sa susjednim ulicama Čemerlina, Potoklinica, Karpuzova i Toromanova. ..

Nova infrastruktura u ulici Muse Ćazima Ćatića

Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Muse Ćazima Ćatića, kompletna dionica je asfaltirana, potvrđeno je iz Službe za investicije, plan i analizu Općine...

Rekonstruisana vodovodna mreža i asfaltirana ulica Logavina

U ulici Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, izvršeni su radovi zamjene vodovodne mreže u dužini od 220 metara, a urađeno je i 30-ak novih individualnih priključaka domaćinstava...

KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo ne ispunjava ugovorne obaveze i direktno opstruira Općinu Stari Grad Sarajevo

Općina Stari Grad Sarajevo nije zadovoljna poslovnom saradnjom sa KJKP ''Rad'' d.o.o. Sarajevo po pitanju ugovorenih radova na sanaciji/asfaltiranju saobraćajnica u ovoj općini...

Pobjednice trećeg kola su odbojkašice s Mošćanice, Vratnika i Logavine

Utakmice drugog kola Odbojkaške lige osnovnih škola Starog Grada odigrane su jučer, 08. novembra, u Osnovnoj školi "Mula Mustafa Bašeskija"