MZ Mahmutovac

Zbor građana MZ Mahmutovac

Zbor građana za mjesno područje Mahmutovac bit će održan u srijedu, 05.04.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati...

Sanira se propust Bistričkog potoka u ulici Boguševac

U toku su radovi na sanaciji propusta Bistričkog potoka u ulici Boguševac kod broj 48, područje starogradske mjesne zajednice Toka Džeka

Saniran potporni zid u ulici Iza bašče

Završeni su radovi na sanaciji dijela kamenog potpornog zida u ulici Iza bašče do broja 2 na Mahmutovcu...

U toku sanacija potpornog zida u ulici Iza bašče do br. 2

Radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Iza bašće do broja 2 na Mahmutovcu teku planiranom dinamikom

Saniran potporni zid na Mahmutovcu

Završeni su radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Kamenica čikma 61, na Mahmutovcu...

Sanacija potpornog zida u ulici Kamenica čikma teče po planu

Radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Kamenica čikma 61 na Mahmutovcu idu planiranom dinamikom

Sanira se potporni zid u ulici Kamenica čikma 61

Na Mahmutovcu, u ulici Kamenica čikma 61 uz stambeni objekat se sanira stari armirano-betonski potporni zid...

Više od 200 metara novog asfalta u ulici Mahmutovac

U ulici Mahmutovac do broja 29, u istoimenoj mjesnoj zajednici, postavljeno je 234, 5 metara novog asfalta

Na Mahmutovcu nove niše, dvokrilna vrata...

Nakon što su u ulici Kamenica, na Mahmutovcu postavljene nove niše za odlaganje kontejnera sa otpadom, završena je i ugradnja dvokrilnih vrata...

Sanacija dijela ulice Mahmutovac

Danas su u ulici Mahmutovac do broja 29, u istoimenoj mjesnoj zajednici, počeli radovi na sanaciji dijela u dužini od 234,50 metara

Nove niše za smeće u ulici Kamenica

Postavljene su nove, natkrivene niše za smeće u ulici Kamenica, na Mahmutovcu...

Završeno asfaltiranje ulice Mahmutovac

U ulici Mahmutovac od broja 33 do broja 57 u MZ Mahmutovac nakon što je završena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, danas je završeno i asfaltiranje