MZ Mahmutovac

Zamjena kanalizacione i vodovodne mreže u tri mjesne zajednice vrijedna skoro 600.000 KM

Općina Stari Grad realizuje projekat zamjene kanalizacione i vodovodne mreže koji zahvata ulice kroz područje tri mjesne zajednice: počeo iz mjesne zajednice Bistrik, nastavio se kroz mjesnu zajednicu Toka-Džeka, a trenutno se radi na Mahmutovcu. U ovoj godini za projekat je izdvojeno skoro 600.000 KM, a značajna sredstva planirana su i za narednu godinu.

Asfaltirana ulica Kamenica na Mahmutovcu

Završeno je asfaltiranje ulice Kamenica u naselju Mahmutovac u kojoj je prethodno postavljena nova separatna kanalizaciona mreža, a cijeli projekat koštao je 370.000 KM...

Asfaltira se ulica Kamenica

Počelo je asfaltiranje ulice Kamenica u naselju Mahmutovac u kojoj je prethodno izgrađena nova separatna kanalizaciona mreža, a cijeli projekat košta 370.000 KM.

Postavljene nove kanalizacione cijevi na Mahmutovcu, u toku radovi na kišnim priključcima

U naselju Mahmutovac u toku su radovi na izgradnji nove separatne kanalizacione mreže, vrijedni 311.000 konvertibilnih maraka.

Počela sanacija kraka ulice na Mahmutovcu

Sanacija makadamskog kraka ulice Kamenica od broja 47 do broja 65 koja se nalazi području mjesne zajednice Mahmutovac počela je jučer.

U toku je ugradnja novih kanalizacionih cijevi u ulicama Kamenica i Paje

Postavljanje nove separatne kanalizacione mreže u ulicama Kamenica i Paje u mjesnoj zajednici Mahmutovac je u toku.

Počela rekonstrukcija kanalizacione mreže na Mahmutovcu

Počela je rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u naselju Mahmutovac. Stanovnici ulica Kamenica i Paje na Mahmutovcu dobit će novu kanalizacionu mrežu čime će biti riješen jedan od većih problema ovog naselja...

Počinje rekonstrukcija kanalizacione mreže na Mahmutovcu – projekat vrijedan preko 300.000 KM

Stanovnici ulica Kamenica i Paje na Mahmutovcu dobit će novu kanalizacionu mrežu čime će biti riješen jedan od većih problema naselja Mahmutovac...

Novi zid u ulici Paje

Sanacija potpornog zida u ulici Paje broj 34, u mjesnoj zajednici Mahmutovac na desnoj strani Miljacke, je završena...

Sanirana kaldrma i u drugom kraku ulice Mahmutovac

Nakon što su završeni radovi sanacije kaldrme u ulici Mahmutovac od broja 60 do broja 62, završen je i drugi dio projekta, koji je obuhvatao sanaciju kadrme ulice Mahmutovac od broja 20 do kraja stepeništa...

Sanirana kaldrma u ulici Begovac

Sanirana je kaldrma na Mahmutovcu, u ulici Begovac. U ulici dužine oko 110 metara zamijenjena je stara, oštećena kaldrma, uz prethodno urađenu podlogu i gazište...

Asfaltirana ulica Huremuša

Asfaltirana je ulica Huremuša, od raskrsnice sa ulicom Kamenica do ulice Mladih muslimana, odnosno glavnog gradskog tranzita, u dužini od 124 metra i širini od oko šest i po metara...