MZ Kovači

Jutros počela sanacija oštećenih ulica Širokac i Vratnik mejdan

Nakon što su obilne padavine ovog ljeta u potpunosti uništile dijelove ulica Širokac i Vratnik mejdan, Općina Stari Grad je zajedno sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo krenula je u projekat njihove sanacije.

Normalizovano odvijanje saobraćaja u ulici Kračule

Radovi na sanaciji granitne kocke u ulici Kračule (kod Konzuma) su završeni i time normalizovano odvijanje saobraćaja u pomenutoj ulici.

Gradi se novi parking na Kovačima

U toku je izgradnja parkinga na Kovačima broj 61 i 63, na mjestu na kome je Općina prošle godine uklonila ruševni objekat.

Izgrađen zid u ulici Nadmlini dužine 12 metra

Novi kameni potporni zid, dužine 12 metra izgrađen je u ulici Nadmlini, u mjesnoj zajednici Kovači...

Sanira se potporni zid u ulici Nadmlini

Počeli su radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Nadmlini broj 11, na Kovačima...

Uklonjen ruševni objekat na Kovačima

Na Kovačima, u ulici Patke br.18, u potpunosti je uklonjen ruševni objekat koji je prijetio obrušavanjem i time ugrožavao sigurnost ljudi i njihove imovine...

Izgrađen potporni zid na Kovačima

Na Kovačima, u ulici Patke br. 6 izgrađen je kameni potporni zid na mjestu starog i dotrajalog, koji je prijetio urušavanjem...

Napreduje izgradnja potpornog zida u ulici Patke br.6

Sanacija potpornog zida na adresi Patke br 6, na Kovačima, odvija se planiranom dinamikom...

Počelo rušenje objekta u ulici Patke br.18.

Tokom vikenda došlo je do urušavanja fasade i dijela zida ruševnog objekta u ulici Patke br.18, na Kovačima...

Sanira se zid na Kovačima koji je prijetio urušavanjem

Počela je hitna sanacija potporniog zida na adresi Patke br 6, na Kovačima, koji je prijetio urušavanjem...

Srušen ruševni objekat na Kovačima

Na Kovačima je srušena stara, oronula kuća na brojevima 61 i 63 čime je otklonjena opasnost od rušenja na ulicu i ugrožavanje života ljudi i njihove imovine....

Srušen jedan dio ruševnog objekta na Kovačima, u toku rušenje drugog

U ulici Kovači na broju 63 počeli su radovi uklanjanja ruševnog objekta koji je prijetio obrušavanjem na ulicu, dok je objekat u istoj ulici na broju 61 već ranije srušen...