MZ Sedrenik

Sanacija dijela ulice Sedrenik čikma

Počela je sanacija dijela ulice Sedrenik čikma, na području mjesne zajednice Sedrenik...

Završena sanacija potpornog zida u ulici Kriva

Saniran je stari, dotrajali potporni zid u ulici Kriva, na Sedreniku...

Završna faza izgradnje kanalizacione mreže na Komatinu

Postavljanje nove separatne kanalizacione mreže na Komatinu ušlo je u završnu fazu i preostalo je još postavljanje cijevi na preostalih ...

Asfaltirana ulica Fazilin sokak

Ulica Fazilin sokak na Sedreniku sanirana je u dužini od 390 metara. Postojeći asfalt u ovoj ulici je bio u znatnoj mjeri oštećen...

Počela sanacija potpornog zida u ulici Kriva

Počeli su radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Kriva, na Sedreniku

Sanacija 390 metara ulice Fazilin sokak

Počela je sanacija ulice Fazilin sokak, na području Mjesne zajednice Sedrenik

Novi asfalt u ulici Sedrenik mali

Saniran je i asfaltiran makadamski dio ulice Sedrenik mali (donji dio od rezervoara), koja se nalazi u istoimenoj mjesnoj zajednici...

Asfaltiran put prema Parku šuma prijateljstva

Put prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene na Grdonju je asfaltiran...

Općine Stari Grad i Centar asfaltiraju saobraćajnicu na Grdonju

Počeli su radovi na asfaltiranju dijela pristupnog puta prema Parku šuma prijateljstva, na dijelu od rezervoara do Špicaste stijene

Nove zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

Postavljene su dvije putne zaštitne ograde u ulicama Sedrenik i Kriva

U Starom Gradu se gradi prvi Park šuma prijateljstva

Na Grdonju, iznad Sedrenika, gradi se prvi Park šuma prijateljstva u Bosni i Hercegovini, koji će se prostirati na površini od šest hektara...

Završena regulacija lokalnog potoka na Sedreniku

Radovi na regulaciji lokalnog potoka uz glavnu saobraćajnicu na Sedreniku završeni su krajem prošle sedmice...