MZ Toka Džeka

Saniran most na Boguševcu

Sanacija mosta na Boguševcu, oštećenog tokom prošlogodišnjih majskih padavina...

Sanacija mosta na Boguševcu

U toku je sanacija mosta na Boguševcu, oštećenog tokom prošlogodišnjih majskih padavina...

Postavljeni rukohvati u ulici Boguševac

Završeno je postavljanje rukohvata u ulici Boguševac kod broja 6, dužine 66 metara

Novi potporni zid u ulici Pastrma

Završena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida u ulici Pastrma, preko puta broja 9, u starogradskoj Mjesnoj zajednici Toka-Džeka

Izgradnja novog zida u ulici Pastrma

Počela je izgradnja potpornog zida u ulici Pastrma preko puta broja 9 u starogradskoj Mjesnoj zajednici Toka-Džeka

Pri kraju gradnja zida u ulici Begovac

Završeni su betonski radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Begovac broj 1, preostalo je još oblaganje zida kamenom, čime će se finalizirati radovi

Uklonjen stari i izgrađen novi zid u ulici Boguševac

Nakon uklanjanja starog, ruševnog zida u ulici Boguševac br.17, izgrađen je novi armirano-betonski zid

Rekonstrukcija potpornog zida u ulici Boguševac

U toku je rekonstrukcija potpornog zida u ulici Boguševac broj 17 u Mjesnoj zajednici Toka - Džeka.

Asfaltiran krak ulice Toka

Krak ulice Toka, od broja 12 do stepenica u ulici Pastrma u Starom Gradu je asfaltirana, čime je u potpunosti završena njena sanacija

Sanacija kraka ulice Toka

U toku su radovi u starogradskoj ulici Toka. Radi se sanacija i asfaltiranje kraka ulice Toka, od broja 12 do stepenica u ulici Pastrma.