MZ Sedrenik

Radovi u ulici Prvi bataljon na Sedreniku

U toku je sanacija ulice Prvi bataljon na Sedreniku...

Sutra sastanak sa građanima MZ Sedrenik

Obavještavaju se građani mjesne zajednice Sedenik da će se sutra, 13. marta, u 19:30 sati, u prostorijama ove mjesne zajednice (ulica Sedrenik broj 106) održati sastanak na kome će se govoriti o aktuelnoj problematici na terenu...

Zamijenjene kanalizacione cijevi u ulici Alije Nametka

Završena je zamjena kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka na Sedreniku, a preostala je još obrada šahtova...

Zamjena kanalizacionih cijevi u ulici Alije Nametka

U toku su dodatni radovi na sanaciji kanalizacionih odvoda u ulici Alije Nametka na Sedreniku, koji su oštećeni usljed obilnih kišnih padavina.

U petak nastavak radova u ulici Alije Nametka

Radovi na zamjeni kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka bit će nastavljeni u petak, potvrđeno je u Službi za komunalne poslove…

Počela sanacija oštećene ulice Alije Nametka

Počeli su radovi na sanaciji ulice Alije Nametka na Sedreniku koja je oštećena usljed obilnih kišnih padavina koje su oštetile kanalizacione odvode.

Uskoro novi Regulacioni plan Sedrenik

U sklopu aktivnosti Službe za urbanizam Općine Stari Grad predviđenih za 2019. godinu, pokrenut će se izrada novog provedbeno planskog dokumenta, odnosno Regulacionog plana Sedrenik.

Asfaltirana ulica Prvi bataljon na Sedreniku

Nakon što je prije tri mjeseca sanirano oko 150 metara ulice Prvi bataljon preko međunarodnog projekta „Jačanje uloge MZ u BIH", okončan je i projekat sanacije dodatnih 150 metara, kojeg je finansirala Općina Stari Grad...

Počelo asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Počelo je asfaltiranje i preostalih 150 metara ulice Prvi bataljon, a radovi se izvode u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BIH".

Asfaltiranje ulice Prvi bataljon na Sedreniku

Nakon što je u junu mjesecu sanirano oko 150 metara ulice Prvi bataljon, u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BIH", sada se pristupilo projektu sanacije dodatnih 150 metara, kojeg finansira Općina Stari Grad.

U ulici Prvi bataljon izgrađen potporni zid

Izgrađen je potporni zid u ulici Prvi bataljon do broja 92 na Sedreniku, gdje je ranije došlo do urušavanja starog zida.

Počela izgradnja potpornog zida na Sedreniku

Radnici građevinske firme "Klico trans gradnja" počeli su izgradnju potpornog zida u ulici Prvi bataljon do broja 92 na Sedreniku, gdje je došlo do urušavanja starog zida.