MZ Vratnik

Napreduje rekonstrukcija ulice Jekovac

U toku je tamponiranje dijela ulice Jekovac, od spoja su ulicom Nevjestina, ispod Žute tabije, do vrtića „Pčelica“...

U toku rušenje objekata na Vratniku, u ulici Mustafe Dovadžije

U okviru preventivnih mjera u cilju zaštite i spašavanja, koje koordinirano provode Služba civilne zaštite i Sektor za inspekcijske poslove Općine Stari Grad, vrši se uklanjanje ruševnih objekata u ulici Mustafe Dovadžije 23 i 26 na Vratniku...

Volonteri iz Njemačke grade igralište u dvorištu vrtića „Pčelica“

Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad ostvario je saradnju sa firmom “KuKuk -Kultur.de" Stuttgart iz Njemačke, zahvaljujući čemu će vrtić „Pčelica“ na Kovačima ...

Bit će rekonstruisana ulica Jekovac na Vratniku

Ulica Jekovac bit će rekonstruisana i asfaltirana do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan, u dužini od oko 200 metara...

Saniran potporni zid i izgrađena fekalna kanalizacija u ulici Višegradska kapija

Na vrlo strmom i opasnom terenu u kraku ulice Višegradska kapija izvršeni su radovi sanacije starog nagetog zida, a nakon toga urađena je izgradnja nove fekalne kanalizacije.

Saniran potporni zid i izgrađena fekalna kanalizacija u ulici Višegradska kapija

Na vrlo strmom i opasnom terenu u kraku ulice Višegradska kapija izvršeni su radovi sanacije starog nagetog zida, a nakon toga urađena je izgradnja nove fekalne kanalizacije.

Završeno asfaltiranje ulice Višegradska kapija

Završeno je asfaltiranje ulice Višegradska kapija, od Vratnika prema Mošćanici, u dužini od 275 metara...

Urađena nova kaldrma i ugrađeni stubići ispred Višegradske kapije

Ispred Višegradske kapije, kod spomen ploče partizanskim snagama koje su oslobodile Sarajevo u aprilu 1945. godine, završeni su radovi postavljanja nove kaldrme i stubića

Dva kola do kraja Šahovske lige osnovaca Starog Grada

Protekle sedmice odigrani mečevi 8. kola Šahovske lige osnovaca Starog Grada

U OŠ”Hamdija Kreševljaković” otvoren kabinet arapskog jezika

U osnovnoj školi „Hamdija Kreševljaković“ danas je svečano otvoren adaptirani i modernizirani kabinet arapskog jezika...

Sanirana kaldrma u ulici Porčina

Kaldrma dužine 50 metara u ulici Porčina na Vratniku, koja je bila u dosta lošem i oštećenom stanju, sanirana je i sada je puno sigurnija i ugodnija za kretanje...

Pri kraju radovi na sanaciji kaldrme u ulici Porčina

Usljed povoljnih vremenskih prilika posljednjih dana, radovi na sanaciji 50 metara oštećene kaldrme u ulici Porčina na Vratniku...