MZ Logavina

Završeni radovi u ulici Čemerlina

Okončani su radovi na sanaciji ulice Čemerlina, u mjesnoj zajednici Logavina.

Rekonstrukcija ulice Glođina: zamjena kanalizacionog sistema i asfaltiranje

Općina Stari Grad realizuje veliki projekat rekonstrukcije ulice Glođina gdje će nakon zamjene kanalizacione mreže biti postavljen i novi asfalt...

Počela sanacija ulice Čemerlina

Počeli su radovi na sanaciji ulice Čemerlina, u mjesnoj zajednici Logavina. Projektom sanacije, čiju realizaciju finansira Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 29.000 KM, bit će obuhvaćen dio od broja 18 do stepeništa.

Počela rekonstrukcija ulice Glođina

Ove sedmice počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova...

Obilježeni pješački prelazi u ulici Logavina

U toku ove sedmice izvršeno je obilježavanje pješačkih prelaza u ulici Logavina, te na spoju ove ulice sa susjednim ulicama Čemerlina, Potoklinica, Karpuzova i Toromanova. ..

Nova infrastruktura u ulici Muse Ćazima Ćatića

Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Muse Ćazima Ćatića, kompletna dionica je asfaltirana, potvrđeno je iz Službe za investicije, plan i analizu Općine...

Rekonstruisana vodovodna mreža i asfaltirana ulica Logavina

U ulici Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, izvršeni su radovi zamjene vodovodne mreže u dužini od 220 metara, a urađeno je i 30-ak novih individualnih priključaka domaćinstava...

KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo ne ispunjava ugovorne obaveze i direktno opstruira Općinu Stari Grad Sarajevo

Općina Stari Grad Sarajevo nije zadovoljna poslovnom saradnjom sa KJKP ''Rad'' d.o.o. Sarajevo po pitanju ugovorenih radova na sanaciji/asfaltiranju saobraćajnica u ovoj općini...

Pobjednice trećeg kola su odbojkašice s Mošćanice, Vratnika i Logavine

Utakmice drugog kola Odbojkaške lige osnovnih škola Starog Grada odigrane su jučer, 08. novembra, u Osnovnoj školi "Mula Mustafa Bašeskija"

Ravnanje i tamponiranje ulice Logavina

Radovi sanacije starogradske ulice Logavina, na dijelu od ulice Čemerlina do ulice Adžemovića, napreduju i počinje tamponiranje podloge...

Postavljanje trotoara i ivičnjaka u ulici Muse Ćazima Ćatića

Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u dužini od oko 300 metara, spajanja oluka na kišnu kanalizaciju, te dodatnih radova drenaže izvedenih kod Vrhbosanske katoličke bogoslovije, konačno su počele pripreme za asfaltiranje ulice Muse Ćazima Ćatića, potvrđeno je u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad Sarajevo...

Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Logavina

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo je rješenje o privremenoj obustavi saobraćaja ulici Logavina, od spoja sa ulicom Čemerlina do spoja sa ulicom Adžemovića...