MZ Babića bašča

U toku sanacija kaldrmisanog stepeništa i platoa na Alifakovcu

Počeli su radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa i platoa u blizini mezarja Alifakovac, što će dodatno uljepšati ovaj lokalitet, a projekat finansira Općina Stari Grad sa oko 99.000 KM.

U završnoj fazi izgradnja igrališta na Alifakovcu

Pri kraju je izgradnja kombinovanog dječijeg i košarkaškog igrališta na platou Babića bašča, ukupne površine od skoro 300m2...

U Starom Gradu počela izgradnja još jednog igrališta – četvrtog od ove godine

Na platou Babića bašča počela je izgradnja kombinovanog dječjeg i košarkaškog igrališta koje će se prostirati na površini od skoro 300m2.

Pri kraju izgradnja sportskog terena „Bijela bašča“

Izgradnja sportskog terena „Bijela bašča“ na Mihrivodama ušla je u završnu fazu, a trenutno se radi iscrtavanje terena...

Završena revitalizacije historijskog puta do Kozije ćuprije

Završena je revitalizacija historijskog puta do Kozije ćuprije, a radove koji su izvedeni danas je obišao načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić sa saradnicima.

Završena sanacija Vrela života, radi se pristupni put

Projekat revitalizacije historijskog puta do Kozije ćuprije odvija se planiranom dinamikom…

Počela revitalizacija historijskog puta od Bentbaše, preko Šehove korije, do Kozije ćuprije

Općina Stari Grad počela je projekat revitalizacije historijskog puta do Kozije ćuprije, lijevom obalom Miljacke…

U toku sanacija i preostalog dijela ulice Čeljigovići

Nakon rekonstrukcije kanalizacione mreže na dijelu ulica Hošin brijeg i Čeljigovići prošle godine, te asfaltiranje jednog dijela ulice, počelo je i asfaltiranje preostalog dijela.

Ograđen prostor oko rizične stijene na Darivi

Služba za civilnu zaštitu Općine Stari Grad, na poziv Gorske službe spašavanja Sarajevo, je osigurala prostor oko stijene „Orlovača“ na šetalistu „Aleja ambasadora, dok će akcija uklanjanja opasnosti početi u subotu kada se očekuje potpuna stabilizacija vremena.

Završena rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulicama Hošin brijeg i Čeljigovići

Okončan je projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže na dijelu ulica Hošin brijeg i Čeljigovići. U sklopu ovog projekta postavljena je nova kanalizaciona mreža, odnosno stari kanalizacioni sistem zamijenjen novim u dužini od 141 metar...

Saniran potporni zid u ulici Toplik

Završeni su radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Toplik broj 25, na Alifakovcu.

Asfaltirana ulica Čeljigovići

Završeni su radovi na asfaltiranju ulice i rekonstrukciji trotoara u ulici Čeljigovići (MZ Babića bašča) dužine 208 metara i prosječne širine četiri metra...