MZ Toka Džeka

U toku sanacija kaldrme u ulici Pastrma

Sanacija kaldrme u ulici Pastrma od broja 9 do broja 56 u Mjesnoj zajednici Toka-Džeka počela je sredinom maja...

Sanacija kaldrme u ulici Pastrma

U toku je sanacija kamene kaldrme u ulici Pastrma od broja 9 do broja 56

Gradi se zid u Boguševac čikmi

Sa dolaskom građevinske sezone počeli su radovi i na izgradnji armirano-betonskog potpornog zida dužine oko 21 metar u ulici Boguševac čikma...

Izgradnja novog zida u ulici Krka

Počela je izgradnja potpornog zida u ulici Krka od broja 1 do 5, na Toki-Džeki. Radi se o dotrajalom potpornom zidu uz ulicu, koji se počeo rušiti

Izgrađen potporni zid u ulici Balibegovica

Novi armirano - betonski potporni zid, dužine 10 metra izgrađen je u ulici Balibegovica do broja 35, u Mjesnoj zajednici Širokača.

Izgrađen zid na Boguševcu dužine 32 metra

Novi armirano - betonski potporni zid, dužine 32 metra izgrađen je u ulici Boguševac, u Mjesnoj zajednici Toka - Džeka

Završena sanacija česme na Tereziji

Sanirana je javna česma na Tereziji, u starogradskoj mjesnoj zajednici Toka-Džeka

FOTOVIJEST: Sanacija česme na Terezijama

Sanacija javne česme na Terezijama napreduje planiranom dinamikom...

Sanirana kanalizacija u ulici 10. brdske brigade

Završena je sanacija kanalizacione mreže u dijelu ulice 10. brdske brigade do broja 11, u starogradskoj Mjesnoj zajednici Toka - Džeka...

Sanacija javne česme na Terezijama

Počela je sanacija javne česme na Terezijama, u starogradskoj mjesnoj zajednici Toka-Džeka...

Izgrađen kaskadni zid na Bistričkom potoku

Na početku Bistričkog potoka izgrađen je novi potporni kaskadni zid, te saniran postojeći stari kameni zid

Izgradnja kaskadnog zida na Bistričkom potoku

Na početku Bistričkog potoka na Boguševcu u toku je izgradnja novog potpornog kaskadnog zida i sanacija postojećeg kamenog