MZ Mošćanica

U ulici Čorbadži dede Mustafage na Obhodži gradi se igralište za mali nogomet

Stanovnici jednog od najvećih starogradskih naselja – Mošćanice, uskoro će dobiti sportsko igralište...

Napreduju radovi na izgradnji zida na Brusuljama

Izgradnja potpornog zida na Mošćanici, u ulici Brusulje broj 3, odvija se planiranom dinamikom...

Na Mošćanici se gradi još jedno igralište

Počela je izgradnja sportskog igrališta u ulici Ablagijin sokak i to će biti drugo igralište koje će se ove godine izgraditi na Mošćanici...

Izgradnja potpornog zida u ulici Brusulje

Počela je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida na području Mjesne zajednice Mošćanica, u ulici Brusulje broj 3.

Gradnja igrališta za mali nogomet na Obhodži

Počela je izgradnja igrališta za mali nogomet u ulici Čorbadži dede Mustafaga koja se nalazi na lokalitetu Obhodža (MZ Mošćanica).

Novi rukohvati u blizini OŠ „Vrhbosna“

Postavljeni su novi rukohvati u ulici Baruthana, te na mostu u blizini OŠ „Vrhbosna“ na Mošćanici...

Izgrađen kaskadni zid u ulici Hadžijska ravan

Završena je gradnja armirano-betonskog potpornog zida na u ulici Hadžijska ravan (MZ Mošćanica)...

Izgradnja kaskadnog zida u ulici Hadžijska ravan

Počela je izgradnja armirano betonskog potpornog zida na području Mjesne zajednice Mošćanica, u ulici Hadžijska ravan...

Nove niše za otpad na Ravnim bakijama i u ulici Sarajevskih gazija

Izgrađene su nove natkrivene niše za kontejnere u ulici Sarajevskih gazija do broja 21 i na Ravnim bakijama, između mezarja i ulice Sarajevskih gazija broj 54...

Počele sa radom adaptirane prostorije MZ Mošćanica – bolja usluga za građane

Danas su zvanično počele sa radom adaptirane prostorije mjesne zajednice Mošćanica, inače najveće i najbrojnije mjesne zajednice u Starom Gradu. Usluga koja se pruža građanima u ovim prostorijama, od danas će biti kvalitetnija, kao i uslovi rada za sekretare, ali i članove Savjeta mjesne zajednice.

Rezultati općinskog takmičenja iz matematike

U OŠ „Vrhbosna“ održano je općinsko takmičenje iz matematike za starogradske osnovce, a u konačnom poretku najuspješnija je bila OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ sa osvojenih 89,50 bodova.

Napreduje adaptacija objekta MZ Mošćanica

Adaptacija objekta u kojem je smještena starogradska Mjesna zajednica Mošćanica, odvija se planiranom dinamikom...