MZ Hrid – Jarčedoli

U toku izgradnja drugog potpornog zida i tamponiranje podloge u ulici Bajramuša

U mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli u toku su radovi na sanaciji i proširenju ulice Bajramuša...

Na Jarčedolima se gradi zid i proširenje za bolju prohodnost i sigurnost u saobraćaju

Rješava se dugogodišnji problem stanovnika Jarčedola i uske saobraćajnice od broja 28 do broja 44 gdje je oduvijek bio problem mimoilaženja vozila...

Završena sanacija kaldrme i dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova

Građevinski radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa, te zamjeni dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova na Hridu su završeni.

Načelnik Hadžibajrić sa građanima obišao radove u ulici Bajramuša: Uskoro novi asfalt na 420 metara ulice

Stanovnici ulice Bajramuša na Jarčedolima dobit će novi asfalt na saobraćajnici koja povezuje ovo naselje koje broji stotinjak domaćinstava.

Napreduje sanacija kaldrme i dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova

Građevinski radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa, te zamjeni dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova na Hridu, odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom.

U toku je sanacija ulice Bajramuša

Počeo je projekat sanacije centralnog dijela ulice Bajramuša u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli.

Počinju radovi izgradnje potpornog zida i proširenja saobraćajnice Jarčedoli

U ulici Jarčedoli od broja 28 do broja 44 u toku su pripreme za projekat sanacije i rekonstrukcije potpornog zida, te proširenja vrlo frekventne saobraćajnice u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli.

Sanacija kaldrme i dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova

Sanacija kaldrme i dijela komunalne infrastrukture u ulici Timurhanova...

Rezime projekata na Hridu i Jarčedolima u 2019. godini i dalje

Brojni projekti realizovani su u 2019. godini u starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid – Jarčedoli, a kako se radi o padinskim dijelovima Starog grada i brdovitom lokalitetu, prioriteti i u 2019. godini su bili izgradnja potpornih konstrukcija i asfaltiranje ulica...

Obećano-ispunjeno: Sanirane ulice u MZ Hrid-Jarčedoli

„Na Hridu i Jarčedolima ove godine bit će asfaltirane tri ulice: Bajramuša, Veliki Kačanik i dio ulice Iza gaja čikma,“ rečeno je ovo na sastanku načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića sa građanima mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u aprilu ove godine...

Počela sanacija ulice Bajramuša

U starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli još jedna ulica dobit će novo ruho.

Nova kaldrma u ulici Trčivode gornje

Završeni su radovi sanacije i novog popločavanja oko 70 metara kaldrmisanog stepeništa u ulici Trčivode gornje kod broja 8, na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli...