MZ Hrid – Jarčedoli

Asfaltirana ulica Močila u dužini oko 330 metara

Asfaltiran je dio ulice Močila, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli. Projektom sanacije, čiju je realizaciju finansirala Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 26.000 KM, obuhvaćen je dio od vrha ulice do broja 22...

Učenici OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" učestvovali u obilježavanju Dana UN-a

Učenici starogradske OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" pridružili su se obilježavanju Dana UN-a, koji se 24. oktobra obilježava širom svijeta…

Sanira se ulica Močila u dužini oko 330 metara

U toku su radovi na sanaciji dijela ulice Močila, u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli. Projektom sanacije, čiju realizaciju finansira Općina Stari Grad Sarajevo sa oko 26.000 KM, bit će obuhvaćen dio od vrha ulice do broja 22.

Općina Stari Grad i TIKA grade inkluzivno igralište na Hridu

Općina Stari Grad, u saradnji s Turskom razvojnom agencijom (TIKA), planira izgradnju inkluzivnog igrališta u starogradskom naselju Hrid, u Nalinoj ulici...

Saniran dio oštećene kanalizacione mreže u ulici Nalina

Otklonjen je kvar dijela kanalizacione mreže u ulici Nalina, koji je prouzrokovao velika oštećenja na saobraćajnici, a taj se dio ponovo asfaltira i vraća u prvobitno stanje...

Izgrađen potporni zid u ulici Močila

U starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli, ulica Močila 69, izgrađen je potporni zid...

Otklonjen je kvar na kanalizacionoj mreži u ulici Nalina

Otklonjen je kvar na kanalizacionoj mreži u ulici Nalina koji je izazvao oštećenja na saobraćajnici, usljed čega je bilo otežano kretanje građanima i automobilima.

Izgradnja potpornog zida u ulici Močila

Općina Stari Grad Sarajevo obezbijedila je sredstva za izgradnju još jednog potpornog zida, koji će biti 12. novoizgrađeni zid u tekućoj godini...

Novi potporni zid u ulici Iza gaja čikma, uskoro asfaltiranje ulice

Izgrađen je potpuno novi kameni potporni zid dužine 52 metra u ulici Iza gaja čikma (MZ Hrid-Jarčedoli).

Napreduje gradnja potpornog zida u ulici Iza gaja čikma

U posljednih 10-ak dana gradi se novi potporni zid dužine 52 metra u ulici Iza gaja čikma (MZ Hrid-Jarčedoli), a u skladu je sa planiranom dinamikom...

Nova kanalizacija i kaldrma u ulici Hošin brijeg basamaci

U ulici Hošin brijeg basamaci na Hridu završeni su radovi postavljanja nove oborinske kanalizacije i kaldrmisanja, a projektom je očuvan i stari izgled ulice. Projekat je koštao oko 95.000 KM...

Hošin brijeg basamaci – radovi teku prema planu

Rekonstrukcija kamene kaldrme u ulici Hošin brijeg basamci, koja se nalazi na Hridu, odvija se planiranom dinamikom...