MZ Vratnik

Ugovoreni radovi na sanaciji kaldrme u ulici Porčina, na Vratniku

Ugovoreni su radovi na sanaciji drugog dijela kaldrme u ulici Porčina, na Vratniku, u dužini od 70 metara. Prije toga izvršit će se izmjena oborinske kanalizacije, postavit će se novi vod i priključci olučnih slivnika namijenjeni za odvodnju oborinskih voda...

Sutra na Žutoj tabiji jedinstven događaj za porodice – Mom's Day

Na Žutoj tabiji sutra će se održati jedinstveni događaj napravljen specijalno za mlade mame, one koje će to tek postati, ali i sve kojima je bitan kvalitetan i zdrav život porodice –„Mom's Day“...

Besplatni fitness treninzi u Domu kulture Vratnik

Zahvaljujući projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" u Domu kulture Vratnik se već dva mjeseca održavaju besplatni fitness treninzi

Rekonstruisana ulica Jekovac

Ulica Jekovac, od spoja sa ulicom Nevjestina – ispod Žute tabije, do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan, u dužini skoro 200 metara, rekonstruisana je i asfaltirana...

Sutra završno asfaltiranje dijela ulice Jekovac

Rekonstrukcija dijela ulice Jekovac, od spoja sa ulicom Nevjestina – ispod Žute tabije do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan, ušla je u završnu fazu i za sutra je planirano postavljanje završnog sloja asfalta.

Uklonjen ruševni objekat u ulici Mustafe Dovadžije

Završeno je rušenje i uklanjanje objekta u ulici Mustafe Dovadžije na Vratniku. U okviru preventivnih mjera u cilju zaštite i spašavanja...

Njemački srednjoškolci izgradili igralište „Pčelica“

Vrtić „Pčelica“ od danas ima novo dječije igralište izgrađeno po modernim standardima, sa drvenim mobilijarom i na zemljanoj podlozi, a u narednom periodu bit će zasađena i trava...

Napreduje rekonstrukcija ulice Jekovac

U toku je tamponiranje dijela ulice Jekovac, od spoja su ulicom Nevjestina, ispod Žute tabije, do vrtića „Pčelica“...

U toku rušenje objekata na Vratniku, u ulici Mustafe Dovadžije

U okviru preventivnih mjera u cilju zaštite i spašavanja, koje koordinirano provode Služba civilne zaštite i Sektor za inspekcijske poslove Općine Stari Grad, vrši se uklanjanje ruševnih objekata u ulici Mustafe Dovadžije 23 i 26 na Vratniku...

Volonteri iz Njemačke grade igralište u dvorištu vrtića „Pčelica“

Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad ostvario je saradnju sa firmom “KuKuk -Kultur.de" Stuttgart iz Njemačke, zahvaljujući čemu će vrtić „Pčelica“ na Kovačima ...

Bit će rekonstruisana ulica Jekovac na Vratniku

Ulica Jekovac bit će rekonstruisana i asfaltirana do raskrsnice sa ulicom Vratnik mejdan, u dužini od oko 200 metara...

Saniran potporni zid i izgrađena fekalna kanalizacija u ulici Višegradska kapija

Na vrlo strmom i opasnom terenu u kraku ulice Višegradska kapija izvršeni su radovi sanacije starog nagetog zida, a nakon toga urađena je izgradnja nove fekalne kanalizacije.