MZ Logavina

Počela rekonstrukcija zgrade Muzičke akademije

Počeli su radovi na rekonstrukciji zgrade Muzičke akademije, jednom od najznačajnijih nacionalnih spomenika u gradu, sagrađenom 1893. godine po projektu Josipa Vancaša. Muzička akademija osnovana je 1955. godine, a u ovom objektu danas su smještene još i osnovna i srednja muzička škola.

Konstruktivan razgovor općinskog rukovodstva i građana MZ Logavina

Nakon mjesnih zajednica Ferhadija, Mjedenica, Baščaršija i Medrese, sinoć je održan vrlo koristan sastanak sa građanima mjesne zajednice Logavina.

Sutra sastanak sa građanima MZ Logavina

Pozivaju se građani mjesne zajednice Logavina da dođu na sastanak sutra, 30. januara, u 18:00 sati, u prostorije ove mjesne zajednice (ulica Logavina 32), gdje će se govoriti o aktuelnoj problematici na terenu. Sastanku će prisustvovati općinsko rukovodstvo na čelu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem.

U toku asfaltiranje terena Bijela bašča

Asfaltiranje sportskog terena Bijela bašča u starogradskom naselju Mihrivode je počelo i biće završeno danas.

Asfaltirana dva kraka ulice Čadordžina

Asfaltiranjem i drugog kraka ulice Čadordžina okončan je projekat sanacije ulice koja se nalazi u starogradskoj mjesnoj zajednici Logavina

Izgrađen potporni zid – kontrafor u ulici Karpuzova

Okončan je projekat gradnje potpornog zida koji je dodatno osigurao stari stambeni objekat u ulici Karpuzova 37 koja se nalazi na području Mjesne zajednice Logavina.

Asfaltira se Čadordžina ulica

Asfaltiranjem jednog kraka počeli su završni radovi u ulici Čadordžina u mjesnoj zajednici Logavina.

Sanira se dio ulice Čadordžina

U toku su radovi na asfaltiranju/sanaciji dijela ulice Čadordžina (MZ Logavina)...

Izvršena rekonstrukcija ulice Glođina

Završen je projekat rekonstrukcije ulice Glođina u mjesnoj zajednici Logavina, koji je podrazumijevao postavljanje novog separatnog kanalizacionog sistema, te asfaltiranje ulice i trotoara...

Novi asfalt u ulici Glođina

Asfaltirana je ulica Glođina u kojoj je prethodno postavljen novi separatni kanalizacioni sistem. Radovi su izvedeni na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova...

U završnoj fazi zamjena separatnog kanalizacionog sistema u Glođinoj ulici

Danas će biti završeni radovi na zamjeni separatnog kanalizacionog sistema u Glođinoj ulici, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova se odvijaju planiranom dinamikom, potvrdila je Nadija Kurto, pomoćnica načelnika za komunalne poslove Općine...

U Glođinoj ulici u toku zamjena separatnog kanalizacionog sistema

Radovi na rekonstrukciji ulice Glođina, na dionici od spoja ulice Čemerlina do nove fiskulturne sale OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ i od sale do ulice Toromanova se odvijaju planiranom dinamikom.