MZ Logavina

Postavljeni rukohvati u ulicama Sagrdžije i Isa-bega Ishakovića

Završeno je postavljenje rukohvatne ograde u ulicama Sagrdžije i Isa-bega Ishakovića

Završena sanacija ulice Glođina

Radovi na sanaciji ulica koji su počeli sredinom mjeseca odvijaju se planiranom dinamikom. Jučer je završena sanacija ulice Glođina, a u toku su radovi u ulici Safvet-bega Bašagića i Ispod Budakovića