MZ Babića bašča

U toku uvid u Nacrt RP „Alifakovac-Babića bašča“

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za urbanizam,obavještava zainteresovane građane da se Javni uvid...

Uređenje i održavanje Aleje ambasadora

Općina Stari Grad Sarajevo i ove godine nastavlja sa radovima uređenja popularne šetnice Aleje ambasadora...

Novi zid sa ogradom u ulici Podcarina

Završena je izgradnja novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Podcarina broj 27, koja se nalazi na Velikom Alifakovcu

Postavlja se ograda na novi zid u ulici Podcarina

Završena je izgradnja novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Podcarina broj 27, koja se nalazi na Velikom Alifakovcu

Betonirani temelji zida u ulici Podcarina

Završeno je betoniranje temelja potpornog zida u ulici Podcarina broj 27, koja se nalazi na Velikom Alifakovcu

Saniran most na brani Bentbaša

Završena je sanacija mosta na brani Bentbaša koju su izvodili uposlenici Sektora za tehničke poslove Općine Stari Grad...

Prvi put takmičenje u skokovima u vodu na Bentbaši

Prvi “Međunarodni skokovi u vodu Sarajevo Bentbaša 2015”, kojeg organizuje Udruženje...

Sanacija mosta na brani Bentbaša

Počela je sanacija mosta na brani Bentbaša...

Nove klupe u Aleji ambasadora

U Aleji ambasadora, od Bentbaše do mosta na Mošćanici, postavljene su nove klupe i korpe za smeće...

Preventivna deratizacija od Drvenije do Kozije ćuprije

Služba za Civilnu zaštitu Općine Stari Grad, je u sklopu preventivnih mjera pokrenula akciju deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije, deviperacije i eradikacije...

Britanski i mađarski ambasadori u ponedjeljak sade lipe

Edward Alexander de Poulton Ferguson i Negyesi Jozsef, ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva Velike Brtitanije i Republike Mađarske...

Uređena Aleja ambasadora

Projekat revitalizacije i vegetativnog uređenja popularne šetnice Aleje ambasadora priveden je kraju...