MZ Logavina

U toku je sanacija ulice Potoklinica

Sanacija ulice Potoklinica koja se nalazi na području Mjesne zajednice Logavina je u toku

Asfaltirana ulica Sunulah efendije

Okončan je projekat sanacije desnog kraka ulice Sunulah efendije, u mjesnoj zajednici Logavina

Zahvalnica za pomoć u radu škole na Logavinoj

Nastavničko vijeće Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ uputilo je zahvalnicu Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku Općine Stari Grad Sarajevo

Sanacija ulice Sunulah efendije

Počela je sanacija desnog kraka ulice Sunulah efendije, u mjesnoj zajednici Logavina...

U toku preuređenje prostorija u MZ Logavina

U Domu kulture Logavina u toku je preuređivanje dijela prostorija u Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Stari Grad.

Četveročlana porodica u Topčić polju dobila namještaj

Humanitarna pomoć koju su prikupili stanovnici i članovi Savjeta mjesne zajednice Logavina, isporučena je jučer stanovnicima Nemile i Topčić polja

Završeni radovi u ulici Josipa Štadlera

Sanirana je ulica Josipa Štadlera (od ulice Edhem Mulabdić do spoja ulice Logavina) u starogradskoj Mjesnoj zajednici Logavina

Druženje mladih s umanjenim sposobnostima u Logavinoj

Posljednji dan druženja mladih s umanjenim sposobnostima iz Sarajeva i Kragujevca protekao je u prijateljskoj atmosferi

Sanirana Ulica Muse Ćazima Ćatića

Završena je sanacija Ulice Muse Ćazima Ćatića u starogradskoj Mjesnoj zajednici Logavina

Postavljeni rukohvati u ulicama Sagrdžije i Isa-bega Ishakovića

Završeno je postavljenje rukohvatne ograde u ulicama Sagrdžije i Isa-bega Ishakovića

Završena sanacija ulice Glođina

Radovi na sanaciji ulica koji su počeli sredinom mjeseca odvijaju se planiranom dinamikom. Jučer je završena sanacija ulice Glođina, a u toku su radovi u ulici Safvet-bega Bašagića i Ispod Budakovića