MZ Babića bašča

Nastavljeno čišćenje Čolinog potoka

Radovi na uređenju korita Čolinog potoka odvijaju se prema planiranoj dinamici. Trenutno se izvode radovi produbljenja korita za 0,4 metra...

Zamijenjena 31 lipa u Aleji ambasadora

Zbog potpunog ili djelomičnog oštećenja zamijenjeno je 31 stablo lipe u Aleji ambasadora

Civilna zaštita apeluje na građane da ne bacaju smeće u Čolin potok

Radovi na uređenju korita Čolinog potoka odvijaju se prema planiranoj dinamici. Trenutno se izvode radovi na kanalisanju donjeg dijela Čolinog potoka...

Počelo uređenje Čolinog potoka

Općina Stari Grad nastavlja preventivno djelovati, putem Službe civilne zaštite, a u cilju sprječavanja eventualnih poplava u jesenjem i zimskom periodu...

Pokošena trava, uređena i očišćena starogradska šetnica

Pokošena je trava, te uređena i očišćena Aleje ambasadora, od bazena na Bentbaši do Kozije ćuprije

Završeno asfaltiranje ulice Džemala Čelića

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju ulica općine Stari Grad Sarajevo za 2016. godinu, završena je sanacija ulice Džemala Čelića...

U toku uređenje Aleje ambasadora

Nastavljeni s radovi na redovnom održavanju i uređenju popularne šetnice Aleje ambasadora...

Sanacija ulice Džemala Čelića

Počela je sanacija i asfaltiranje ulice Džemala Čelića...

Ambasadori Brazila i Malezije zasadili lipe

U ugodnoj i prijateljskoj atmosferi u sunčanoj Aleji ambasadora, danas su, u prisustvu domaćina načelnika Općine Stari Grad..

Ograđeno dječije igralište Babića bašča

Završeno je postavljanje zaštitne ograde oko dječijeg igrališta Babiča bašča...

Ograda oko dječijeg igrališta Babiča bašča

Postavljanje zaštitne ograde oko dječijeg igrališta Babiča bašča je u toku. Ograda će biti postavljena oko cijelog igrališta ...

Popravljene klupe i korpe, očišćena i oprana šetnica

Postavljene su i popravljene klupe i korpe, uklonjen otpad, očišćena je i oprana kompletna dionica Aleje ambasadora