MZ Logavina

Rekonstrukcija stepeništa u ulici Adžemovića

Počela je rekonstrukcija stepeništa u ulici Adžemovića, u starogradskoj Mjesnoj zajednici Logavina

Napreduje gradnja zgrade za socijalno stanovanje u Čadordžinoj

Počelo je zidanje stabenog objekta za socijalno stanovanje u starogradskoj ulici Čadordžina, koja se nalazi u mjesnoj zajednici Logavina.

Sanirano stepenište u ulici Potoklinica

Djelimična sanacija i popravka betonskog stepeništa u ulici Potoklinica je završena

Asfaltirana ulica Adžemovića

Završeno je postavljanje novog asfalta u ulici Adžemovića u Mjesnoj zajednici Logavina, potvrđeno je u Odsjeku za komunalne poslove Općine

Počelo asfaltiranje ulice Adžemovića

Završene su pripreme za postavljanje novog asfalta u ulici Adžemovića i danas je počelo njeno asfaltiranje...

Asfaltirana ulica Potoklinica

Ulica Potoklinica u starogradskoj mjesnoj zajednici Logavina, asfaltirana je u dužini oko 160 metara...

Gradi se zgrada za socijalno stanovanje u Logavinoj

Počelo je raščišćavanje terena na kojem će se graditi objekat socijalnog stanovanja u starogradskoj ulici Čadordžina

Zgrada za socijalno stanovanje u Logavinoj

Počelo je raščišćavanje terena na kojem će se graditi objekat socijalnog stanovanja u starogradskoj ulici Čadordžina

Otklanjanju se kvarovi vodovodne mreže u Potoklinici

U ulici Potoklinica, gdje je u toku sanacija na dužini od 160 metara...

U toku je sanacija ulice Potoklinica

Sanacija ulice Potoklinica koja se nalazi na području Mjesne zajednice Logavina je u toku

Asfaltirana ulica Sunulah efendije

Okončan je projekat sanacije desnog kraka ulice Sunulah efendije, u mjesnoj zajednici Logavina

Zahvalnica za pomoć u radu škole na Logavinoj

Nastavničko vijeće Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ uputilo je zahvalnicu Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku Općine Stari Grad Sarajevo