MZ Kovači

U Nadmlinima novo košarkaško igralište i kaldrma – stanovnici uputili pismo zahvale

Ulica Nadmlini na Kovačima trenutno se sanira u dužini od 110 metara, a radi se skidanje stare podloge i postavljanje nove kaldrme...

Radovi na Kovačima odvijaju se ubrzanom dinamikom

Ubrzanim tempom odvijaju se radovi na sanaciji platoa Kovači, površine oko 2.000 metara kvadratnih.

Skidanje slojeva stare kaldrme u ulici Nadmlini

U ulici Nadmlini, na Kovačima u toku je sanacija kaldrme u dužini od 110 metara.

Počeli su radovi na sanaciji platoa Kovači

Počela je sanacija platoa Kovači, površine oko 2.000 metara kvadratnih. Radi se uklanjanje stare granitne kocke, priprema podloge…

Nova kaldrma u Nadmlinima – projekat vrijedan preko 100.000 KM

U ulici Nadmlini, na Kovačima počela je sanacija kaldrme u dužini od 110 metara, čime će biti osigurani mnogo bolji uslovi u ovom naselju...

Na platou Kovači urađeno privremeno krpljenje oštećenja

Na platou Kovači urađena je sanacija dijelova sa najvećim oštećenjima kako bi se zaustavilo 'ispadanje' kocki iz podloge...

Potpisan ugovor o radovima u ulici Jekovac

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor JU Fond Memorijala KS Suad Zijadić potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju radova u ulici Jekovac.

Obilježeno 27 godina formiranja Prvog korpusa Armije RBiH

Danas se navršilo 27 godina od formiranja Prvog korpusa Armije RBiH. Tim povodom brojne delegacije, uključujući i delegaciju Općine Stari Grad Grada položile su cvijeće na Šehidskom mezarju Kovači, kao i na mezar prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića.

Općina Stari Grad raskida ugovor sa izvođačem radova u ulici Kovači

Zbog nekvalitetno izvedenih radova na preslaganju granitne kocke u ulici Kovači i grubog ignorisanja i nepostupanja izvođača radova po nalozima koje je izdavao nadzorni organ u ovom projektu, Općina Stari Grad raskinut će ugovor sa izvođačem radova, firmom Dinalsa d.o.o. Sarajevo.

Asfaltirana ulica Kovači - od fontane do Muzeja Alije Izetbegovića

Asfaltirana je ulica Kovači, na dijelu od fontane do Muzeja Alije Izetbegovića, dužine oko 300 metara...

Na Kovačima sagrađeno košarkaško igralište

Na Kovačima, u ulici Nadmlini, gdje je donedavno stajalo zapušteno i neuređeno zemljište, zahvaljujući naporima Općine Stari Grad, izgrađeno je savremeno kašarkaško igralište dimenzija 14,5x13,5 metara...

Napreduju radovi na Kovačima

Kao što smo već ranije pisali u toku je realizacija velikog projekta rekonstrukcije ulica Kovači i Ploča.