MZ Kovači

Sanacija ulice Mišćina: Uklonjen veći dio starog asfalta

U ulici Mišćina, koja se nalazi na Kovačima, uklonjen je oštećeni asfalt na većini dionice koja će se asfaltirati...

Ulica Očaktanum: Novi asfalt na 350 metara saobraćajnice

Ulica Očaktanum: Novi asfalt na 350 metara saobraćajnice...

Na Kovačima počela sanacija ulice Miščina

Počeo je projekat sanacije 166 metara ulice Miščina koja pripada mjesnoj zajednici Kovači. Ovaj projekat je dio sporazuma Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta će se izdvojiti više od 1,4 miliona KM.

Danas počinje asfaltiranje u ulici Očaktanum

Danas počinje asfaltiranje ulice Očaktanum, na dijelu od Kovača do raskrsnice kod Vrtića „Biseri“, što otprilike iznosi 2/3 ukupne ulice...

FOTOVIJEST: Asfaltiranje ulice Očaktanum

Kako je i najavljeno, počelo je asfaltiranje ulice Očaktanum, na dijelu od raskrsnice kod Vrtića „Biseri“ prema Kovačima, što otprilike iznosi 2/3 ukupne ulice.

Napreduju radovi na sanaciji ulice Očaktanum

U toku je veliki projekat sanacije 550 metara ulice Očaktanum koja pripada mjesnoj zajednici Kovači i manjim dijelom mjesnoj zajednici Medrese.

Na Kovačima se saniraju još tri ulice: Počeli radovi u ulici Očaktanum

Počeo je veliki projekat sanacije 550 metara ulice Očaktanum koja pripada mjesnoj zajednici Kovači

Nova kaldrma u ulici Jekovac

U ulici Jekovac sanirana je kaldrma. Uz mezarje Kovači, urađena je sanacija kaldrmisanog trotoara, kojim je dosad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja...

Na korak do nove kaldrme u ulici Jekovac

Ulica Jekovac polako dobija novi izgled. Od prošlog mjeseca u ovoj ulici, uz mezarje Kovači, radi se sanacija oštećenog trotoara, kojim je dosad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja...

Posjetili smo Nadmline – nova kaldrma na zadovoljstvo građana

Kaldrma u ulici Nadmlini na Kovačima je izuzetno važna putna komunikacija za veliki broj građana ovog naselja...

Završena obnova kaldme u Nadmlinima, u toku radovi na trotoarima i rukohvatima

Sanacija izuzetno zahtjevnog i vrlo važnog projekta obnove kaldrme u Nadmlinima ušla je u završnu fazu, potvrđeno je iz nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove...

Općina Stari Grad organizovala priredbu uz podjelu poklona za štićenike Zavoda Pazarić

Štićenici Zavoda Pazarić uživali su danas u novogodišnjoj priredbi koju su za njih pripremili učenici osnovnih škola iz Starog Grada.