MZ Hrid – Jarčedoli

Izvršena popravka slivne rešetke u Nalinoj ulici

Izvršena je sanacija slivne rešetke u ulici Nalina, koja je usljed velikih oštećenja otežavala odvijanje saobraćaja...

TV prilog podjele školskih ruksaka i pribora prvačićima sa Hrida

U OŠ”Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” na Hridu održan je i svečani prijem na otvorenom za dvadeset prvačića, a dobrodošlicu u školske klupe poželio im je općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić.

Obavijest o radovima na vodovodnoj mreži

Obavještavamo građane da će komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ danas izvoditi radove na otklanjanju kvarova i održavanju vodovodnog sistema u ulici Jarčedoli.

Novi asfalt na još jednom dijelu ulice Jarčedoli

Novi asfalt na još jednom dijelu ulice Jarčedoli...

Posjetili smo Jarčedole i razgovarali sa građanima o aktuelnim projektima: Zadovoljni urađenim radovima

Danas smo posjetili starogradsko naselje Jarčedoli koje se nalazi na lijevoj, ili kako građani odmilja kažu 'memli' strani Miljacke...

Sanacija još jednog makadamskog dijela ulice Jarčedoli

Izvode se radovi na sanaciji još jednog dijela ulice Jarčedoli od broja 93, ukupne dužine oko 120 metara. Sanacija podrazumijeva uređenje, nasipanje tampona, ravnanje i nabijanje terena, izrada bankina, podizanje/nivelacija postojećih šahtova i hidranata od cementnog betona, te završno asfaltiranje...

Asfaltirano 90 metara kraka ulice Jarčedoli

Uspješno je okončan projekat sanacije i asfaltiranja oko 90 metara kraka ulice Jarčedoli kod broja 80...

Novi asfalt za građane ulice Bajramuša - okončan značajan projekat

Stotinjak domaćinstava ulice Bajramuša na Jarčedolima dobili su novi asfalt. Starosjedioci

Završena izgradnja potpornog zida i proširenja na Jarčedolima

Završen je projekat sanacije i rekonstrukcije potpornog zida, te proširenja vrlo frekventne saobraćajnice u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli...

Sanacija makadamskog kraka u naselju Jarčedoli

Izvode se radovi na sanaciji prilaznog makadamskog kraka u ulici Jarčedoli kod broja 80.

Asfaltira se ulica Bajramuša

U mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli počelo je asfaltiranje ulice Bajramuša, koja je na više mjesta proširena...

Novi potporni zid u ulici Jarčedoli, preostaje još asfaltiranje dijela saobraćajnice

Projekat sanacije i rekonstrukcije potpornog zida, te proširenja vrlo frekventne saobraćajnice u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli ušao je u svoju završnu fazu...