MZ Vratnik

Pri kraju utopljavanje OŠ „Hamdija Kreševljaković“

Projekat utopljavanja Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“, u starogradskom naselju Vratnik, je u završnoj fazi...

Nova kaldrma u ulici Porčina na Vratniku

Završena je druga faze sanacije kaldrme i izrade oborinske kanalizacije u ulici Porčina na Vratniku, u dužini od oko 70 metara. Prva faza u dužini od oko 50 metara, urađena je prošle godine, tako da je sada kompletirana cijela ulica

Nova kaldrma u ulici Kršilovac

Na Vratniku je sanirana kaldrma u ulici Kršilovac...

Uspješna saradnja lokalne zajednice i građana: Više od 150 žena naučilo tehnike ručnih radova

Više od 150 žena sa Vratnika, Kovača, Sumbuluše, Sedrenika i Mošćanice u proteklih šest mjeseci učile su tehnike ručnih radova kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“...

Pri kraju sanacija kaldrme u ulici Kršilovac

Radovi na sanaciji kaldrme u ulici Kršilovac su u završnoj fazi. U toku je fugiranje i ravnanje površine, te završni radovi na kamenim ivičnjacima, potvrdili su u Službi za investicije, plan i analizu Općine...

Sanira se kaldrma i kanalizacija u ulici Kršilovac na Vratniku

U toku je finalna faza radova sanacije kaldrme u ulici Kršilovac. Radi se sanacija gazišta, te izrada oborinske/kišne kanalizacije...

Finalna faza sanacije kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

U finalnoj fazi je sanacija drugog dijela kaldrme u ulici Porčina, na Vratniku. Projekat obuhvata i izradu oborinske kanalizacije, a završetak radova najavljen je do kraja ove sedmice...

Napreduje sanacija drugog dijela kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

Radovi na sanaciji drugog dijela kaldrme u ulici Porčina (MZ Vratnik) idu u skladu sa planiranom dinamikom, a ovaj projekat obuhvata i izradu mreže oborinske kanalizacije, koja također napreduje prema planu...

Nova kanalizacija i kaldrma u ulici Krišilovac

Počeli su radovi na sanaciji kaldrme u ulici Krišilovac. U sklopu radova pored sanacije gazišta predviđena je i izrada oborinske/kišne kanalizacije...

Počela je sanacija drugog dijela kaldrme u ulici Porčina na Vratniku

Jučer su otpočeli radovi na sanaciji drugog dijela kaldrme u ulici Porčina (MZ Vratnik), a ovaj projekat će obuhvatati i izradu mreže oborinske kanalizacije...

Ugovoreni radovi na sanaciji kaldrme u ulici Porčina, na Vratniku

Ugovoreni su radovi na sanaciji drugog dijela kaldrme u ulici Porčina, na Vratniku, u dužini od 70 metara. Prije toga izvršit će se izmjena oborinske kanalizacije, postavit će se novi vod i priključci olučnih slivnika namijenjeni za odvodnju oborinskih voda...

Sutra na Žutoj tabiji jedinstven događaj za porodice – Mom's Day

Na Žutoj tabiji sutra će se održati jedinstveni događaj napravljen specijalno za mlade mame, one koje će to tek postati, ali i sve kojima je bitan kvalitetan i zdrav život porodice –„Mom's Day“...