MZ Logavina

Izgrađen novi zid u ulici Braće Eskenazi

Na području mjesne zajednice Logavina u ulici Braće Eskenazi završeni su radovi izgradnje novog uličnog potpornog zida.

Novi zid u ulici Braće Eskenazi

U toku su radovi na izgradnji novog uličnog potpornog zida u ulici Braće Eskenazi bb, u mjesnoj zajednici Logavina.

Sanacija kamenog zida u ulici Logavina

Počela je sanacija kamenog podzida uz padinu u ulici Logavina dužine oko 25 metara.

Hitna intervencija Službe za investicije i komunalne poslove

Služba za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad je prošle sedmice u sklopu preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i imovine hitno intervenisala na adresi Logavina broj 15...

Nanošenje novog sloja fasade na zgradi Muzičke akademije

Danas počinje nanošenje novog sloja fasade na oštećenim dijelovima zgrade Muzičke akademije, čime će biti okončana prva faza radova, potvrđeno je iz nadležne Službe za lokalni razvoj i mjesne zajednice Općine Stari Grad…

Muzička akademija: Prva faza radova završava sredinom jula, dogovorena i druga faza

Prva faza restauracije zgrade Muzičke akademije trebala bi biti završena sredinom sljedećeg mjeseca.

Na zgradi Muzičke akademije uklonjen sloj stare fasade

Uklonjen je sloj stare fasade na zgradi Muzičke akademije gdje se radi rekonstrukcija ovog objekta.

Završena izgradnja dvorišnog potpornog zida u Logavinoj

Završeni su radovi na izgradnji dvorišnog potpornog zida koji se proteže iz ulice Karpuzova broj 39 do ulice Muse Ćazima Ćatića broj 18, a koji se nalazi u mjesnoj zajednici Logavina.

Još jedan uspješan projekt Odsjeka za lokalni razvoj – opremanje Ambulante za fizikalnu medicinu Logavina

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Logavinoj dobit će savremenu opremu za elektro i ultrazvučnu terapiju, uređaje za lasersku terapiju, laser sonde i druge aparate potrebne za pružanje kvalitetnih usluga iz primarne zdravstvene zaštite.

Saniran dvorišni zid u ulici Muse Ćazima Ćatića

Završena je sanacija dvorišnog potpornog zida u ulici Muse Ćazima Ćatića broj 14 (MZ Logavina).

Načelnik Hadžibajrić posjetio Župni ured presvetog Srca Isusova

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić posjetio je Župni ured presvetog Srca Isusova u Starom Gradu gdje ga je ugostio župnik velečasni Mato Majić, sa članovima Župe.

Izgradnja dvorišnog potpornog zida u Logavinoj

Počela je izgradnja dvornišnog potpornog zida koji se proteže iz ulice Karpuzova broj 39 do ulice Muse Ćazima Ćatića broj 18 (MZ Logavina).