MZ Kovači

Napreduju radovi na sanaciji ulice Očaktanum

U toku je veliki projekat sanacije 550 metara ulice Očaktanum koja pripada mjesnoj zajednici Kovači i manjim dijelom mjesnoj zajednici Medrese.

Na Kovačima se saniraju još tri ulice: Počeli radovi u ulici Očaktanum

Počeo je veliki projekat sanacije 550 metara ulice Očaktanum koja pripada mjesnoj zajednici Kovači

Nova kaldrma u ulici Jekovac

U ulici Jekovac sanirana je kaldrma. Uz mezarje Kovači, urađena je sanacija kaldrmisanog trotoara, kojim je dosad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja...

Na korak do nove kaldrme u ulici Jekovac

Ulica Jekovac polako dobija novi izgled. Od prošlog mjeseca u ovoj ulici, uz mezarje Kovači, radi se sanacija oštećenog trotoara, kojim je dosad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja...

Posjetili smo Nadmline – nova kaldrma na zadovoljstvo građana

Kaldrma u ulici Nadmlini na Kovačima je izuzetno važna putna komunikacija za veliki broj građana ovog naselja...

Završena obnova kaldme u Nadmlinima, u toku radovi na trotoarima i rukohvatima

Sanacija izuzetno zahtjevnog i vrlo važnog projekta obnove kaldrme u Nadmlinima ušla je u završnu fazu, potvrđeno je iz nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove...

Općina Stari Grad organizovala priredbu uz podjelu poklona za štićenike Zavoda Pazarić

Štićenici Zavoda Pazarić uživali su danas u novogodišnjoj priredbi koju su za njih pripremili učenici osnovnih škola iz Starog Grada.

Sanacija oštećenog trotoara u ulici Jekovac

U ulici Jekovac, uz mezarje Kovači, u toku je sanacija oštećenog trotoara, kojim je do sad bilo otežano kretanje pješaka usljed velikih oštećenja.

Sanirano više od pola kaldrme u ulici Nadmlini

Iako su zavladali zimski uslovi i niske temperature, a povremeno i padavine, sanacija kaldrme u Nadmlinima odvija se planiranom dinamikom, potvrđeno je iz nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove.

Završeni Kovači, građani tvrde: Nikad nisu bili bolji!

Završena je sanacija platoa Kovači, koja je bila dio projekta rekonstrukcije ulice od Čekrekčijine džamije do Muzeja Alije Izetbegovića...

Preslaganje kocke na lijevoj strani platoa Kovači

U toku je preslaganje kocke na lijevoj strani platoa Kovači, gledano iz pravca Islamskog centra, a radovi se i dalje izvode ubrzanim tempom, pa i u dane vikenda, kako bi se plato završio prije zimskih mjeseci.

Vijest u slikama: Sanacija kaldrme u Nadmlinima

Ulica Nadmlini na Kovačima trenutno se sanira u dužini od 110 metara, a urađeno je oko 40% površine...