MZ Hrid – Jarčedoli

Rezime projekata na Hridu i Jarčedolima u 2019. godini i dalje

Brojni projekti realizovani su u 2019. godini u starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid – Jarčedoli, a kako se radi o padinskim dijelovima Starog grada i brdovitom lokalitetu, prioriteti i u 2019. godini su bili izgradnja potpornih konstrukcija i asfaltiranje ulica...

Obećano-ispunjeno: Sanirane ulice u MZ Hrid-Jarčedoli

„Na Hridu i Jarčedolima ove godine bit će asfaltirane tri ulice: Bajramuša, Veliki Kačanik i dio ulice Iza gaja čikma,“ rečeno je ovo na sastanku načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića sa građanima mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u aprilu ove godine...

Počela sanacija ulice Bajramuša

U starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli još jedna ulica dobit će novo ruho.

Nova kaldrma u ulici Trčivode gornje

Završeni su radovi sanacije i novog popločavanja oko 70 metara kaldrmisanog stepeništa u ulici Trčivode gornje kod broja 8, na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli...

Sanacija kaldrme u ulici Trčivode gornje

Počeli su radovi sanacije i novog popločavanja oko 70 metara kaldrmisanog stepeništa u ulici Trčivode gornje kod broja 8, na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli...

Saniran kameni zid u ulici Turbe

Završena je sanacija kamenog podzida uz padinu, u ulici Turbe bb, na Hridu...

Asfaltirana ulica Iza gaja čikma u kojoj je prethodno izgrađen zid

Proteklog vikenda asfaltirana je ulica Iza gaja čikma, potvrđeno je iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine...

Sanacija kamenog zida u ulici Turbe

Počela je sanacija kamenog podzida uz padinu u ulici Turbe bb, na Hridu...

Izgrađen potporni zid u ulici Hošin brijeg

Na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Hošin brijeg preko puta broja 64, izgrađena je nova armirano – betonska potporna konstrukcija...

Na Hridu se gradi potporni zid u ulici Hošin brijeg

U toku je izgradnja potpornog zida na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Hošin brijeg preko puta broja 64...

Zaustavljen odron zemlje i radi se predmjer za sanaciju puta na Trčivodama

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad izlazila je ne teren u ulici Trčivode broj 48 gdje je prijavljeno oštećenje lokalnog puta usljed odrona zemlje.

Sanirano stepenište u ulici Iza gaja čikma

Izvršena je sanacija starog i neprohodnog stepeništa u ulici Iza gaja čikma kod broja 29 (MZ Hrid Jarčedoli).