MZ Kovači

Pripreme za asfaltiranje ulice Širokac

Veliki i zahtjevan projekat sanacije ulice Širokac i dijela ulice Vratnik mejdan, ukupne dužine 525 metara, odvija se planiranom dinamikom...

Postavljen prvi sloj asfalta na dijelu ulice Vratnik mejdan

Postavljen je prvi sloj asfalta u ulici Vratnik mejdan, iznad Kapi kule u dužini od 150 metara, potvrđeno je u Službi za investicije, plan i analizu Općine.

Jutros počela sanacija oštećenih ulica Širokac i Vratnik mejdan

Nakon što su obilne padavine ovog ljeta u potpunosti uništile dijelove ulica Širokac i Vratnik mejdan, Općina Stari Grad je zajedno sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo krenula je u projekat njihove sanacije.

Normalizovano odvijanje saobraćaja u ulici Kračule

Radovi na sanaciji granitne kocke u ulici Kračule (kod Konzuma) su završeni i time normalizovano odvijanje saobraćaja u pomenutoj ulici.

Gradi se novi parking na Kovačima

U toku je izgradnja parkinga na Kovačima broj 61 i 63, na mjestu na kome je Općina prošle godine uklonila ruševni objekat.

Izgrađen zid u ulici Nadmlini dužine 12 metra

Novi kameni potporni zid, dužine 12 metra izgrađen je u ulici Nadmlini, u mjesnoj zajednici Kovači...

Sanira se potporni zid u ulici Nadmlini

Počeli su radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Nadmlini broj 11, na Kovačima...

Uklonjen ruševni objekat na Kovačima

Na Kovačima, u ulici Patke br.18, u potpunosti je uklonjen ruševni objekat koji je prijetio obrušavanjem i time ugrožavao sigurnost ljudi i njihove imovine...

Izgrađen potporni zid na Kovačima

Na Kovačima, u ulici Patke br. 6 izgrađen je kameni potporni zid na mjestu starog i dotrajalog, koji je prijetio urušavanjem...

Napreduje izgradnja potpornog zida u ulici Patke br.6

Sanacija potpornog zida na adresi Patke br 6, na Kovačima, odvija se planiranom dinamikom...

Počelo rušenje objekta u ulici Patke br.18.

Tokom vikenda došlo je do urušavanja fasade i dijela zida ruševnog objekta u ulici Patke br.18, na Kovačima...

Sanira se zid na Kovačima koji je prijetio urušavanjem

Počela je hitna sanacija potporniog zida na adresi Patke br 6, na Kovačima, koji je prijetio urušavanjem...