MZ Toka Džeka

Saniran potporni zid u ulici Boguševac, gradi se drugi u istoj ulici

Završeni su radovi na sanaciji urušenog potpornog zida u ulici Boguševac do broja 25, te su odmah počeli radovi na izgradnji novog potpornog zida u istoj ulici do broja 50, područje mjesne zajednice Toka-Džeka...

Ulica Balibegovica - završena rekonstrukcija mreže, pripreme za asfaltiranje

Ulica Balibegovica, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka, do kraja sedmice bit će asfaltirana cijelom svojom dužinom...

U Balibegovici se trenutno rade pojedinačni vodovodni priključci

U ulici Balibegovica, gdje se izvodi rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na dužini od 105 metara, završen je veći dio poslova...

Završeno postavljanje fekalne i oborinske mreže u Balibegovici

Napreduju radovi u ulici Balibegovica (MZ Toka-Džeka), gdje se vrši rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže...

Rekonstruisana ulica 10.brdske brigade - nova kanalizacija i asfalt

U ulici 10. brdske brigade, gdje su prethodno urađeni radovi sanacije kanalizacione mreže, izvršeno je asfaltiranje dijela te ulice, od broja 9 do broja 16

Sanacija potpornog zida u ulici Trčivode

U završnoj fazi su radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Trčivode do broja 10, područje mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli

Sanira se dio kanalizacione mreže na Toki-Džeki

Počeli su dugo najavljivani radovi na sanaciji dijela kanalizacione mreže u ulici 10. brdske brigade do broja 7, na području mjesne zajednice Toka-Džeka...

Saniran dio Bistričkog potoka

Radovi na sanaciji dijela Bistričkog potoka na Boguševcu su završeni čime je spriječena mogućnost da u slučaju većih padavina dođe do začepljenja...

Postavljena propusna cijev na početku Bistričkog potoka

Radovi na sanaciji propusta Bistričkog potoka, u ulici Boguševac kod broja 48, u mjesnoj zajednici Toka Džeka, odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom...

Saniran dio korita Bistričkog potoka

Izvršena je sanacija i regulacija dijela korita Bistričkog potoka, u ulici Boguševac do br. 42, područje mjesne zajednice Toka-Džeka

U toku sanacija i regulacija dijela korita Bističkog potoka

Počeli su radovi na sanaciji i regulaciji dijela korita Bističkog potoka u ulici Boguševac do br. 42, MZ Toka-Džeka

Uređenje kolektora u ulici Komatin

U okviru tekućeg održavanja korita rijeka Miljacke, Mošćanice, Bistričkog i Čolinog potoka..