MZ Toka Džeka

Dva nova zida u ulici Meše Čohodara na Toki - Džeki

Na području mjesne zajednice Toka – Džeka u ulici Meše Čohodara broj 4 i kod broja 4, izgrađena su dva potporna zida...

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kurtin sokak

U toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ulici Kurtin sokak, na Toki - Džeki. Radi se o nastavku velikog projekta koji košta 415.000 KM.

Asfaltirana ulica Boguševac

Asfaltirana je ulica Boguševac od broja 55 pa do mosta, koja se nalazi na Toki - Džeki, potvrđeno je u Službi za investicije, komunalne i inspekcijske poslove Općine Stari Grad...

Počela sanacija ulice Boguševac

Počeli su radovi na sanaciji dijela ulice Boguševac, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka.

Sanirana kaldrma u ulici Terzibašina

Sanirana je kaldrma na Toki - Džeki, u ulici Terzibašina broj 3. Na površini od oko 50 metara kvadratnih zamijenjena je stara, oštećena kaldrma, uz prethodno urađenu podlogu i gazište...

Počela sanacija kaldrme u naselju Toka-Džeka

U naselju Toka-Džeka u ulici Terzibašina broj 3 počela je sanacija kaldrme...

Rekonstruisana kanalizaciona mreža na Boguševcu

U ulici Boguševac, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka, rekonstruisana je kanalizaciona i drenažna mreža, te izgrađena dva potporna zida...

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Boguševac

Nakon što su nedavno izgrađena dva potporna zida u ulici Boguševac (MZ Toka-Džeka), Općina Stari Grad je odlučila finansirati i radove na rekonstrukciji kanalizacione i drenažne mreže u ovoj ulici, koja je u dosta lošem stanju...

Izgrađen potporni zid u ulici Boguševac

Nakon sanacije urušenog potpornog zida u ulici Boguševac do broja 25, završeni su radovi na izgradnji novog potpornog zida u istoj ulici do broja 50, područje mjesne zajednice Toka-Džeka...

Saniran potporni zid u ulici Boguševac, gradi se drugi u istoj ulici

Završeni su radovi na sanaciji urušenog potpornog zida u ulici Boguševac do broja 25, te su odmah počeli radovi na izgradnji novog potpornog zida u istoj ulici do broja 50, područje mjesne zajednice Toka-Džeka...

Ulica Balibegovica - završena rekonstrukcija mreže, pripreme za asfaltiranje

Ulica Balibegovica, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka, do kraja sedmice bit će asfaltirana cijelom svojom dužinom...

U Balibegovici se trenutno rade pojedinačni vodovodni priključci

U ulici Balibegovica, gdje se izvodi rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na dužini od 105 metara, završen je veći dio poslova...