MZ Toka Džeka

Počelo asfaltiranje ulice Berkuša mala

U mjesnoj zajednici Toka - Džeka u toku je asfaltiranje ulice Berkuša mala, radovi su počeli jučer, a planirano je da novim asfaltom bude pokriveno 300 metara ulice.

Sanira se 300 metara ulice Berkuša mala

U toku su radovi na sanaciji ulice Berkuša mala koja se nalazi na području mjesne zajednice Toka-Džeka, a sve je dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta će se izdvojiti više od 1,4 miliona KM.

Završen veliki projekat: Nova kanalizacija i asfalt na Širokači i Toka-Džeki

Danas je završen veliki infrastrukturni projekat započet krajem 2019. godine u mjesnim zajednicama Širokača i Toka-Džeka, zahvaljujući kojem je veliki broj domaćinstava dobio kanalizacionu mrežu, a položeno je i više od 350 metara novog asfalta.

Uskoro završetak velikog infrastrukturnog pojekta: Počelo asfaltiranje ulice Berkuša velika

Počelo je asfaltiranje ulice Berkuša velika u mjesnoj zajednici Toka – Džeka, što za građane dvije mjesne zajednice (Toka - Džeka i Širokača) znači da je u završnoj fazi okončanje velikog infrastrukturnog projekta, koji će im osigurati znatno kvalitetnije uslove za život.

Izgradnja potpornog zida u ulici Berkuša velika

Gradi se potporni zid u ulici Berkuša velika broj 5, u mjesnoj zajednici Toka - Džeka. Riječ o projektu rušenja starog i izgradnje novog zida na mjestu gdje su se izvodili radovi na zamjeni kanalizacionih cijevi, u ulicama Berkuša mala i Berkuša velika...

U toku je uređenje Bistričkog potoka

Općina Stari Grad, putem Službe za civilnu zaštitu, vrši uređenje Bistričkog potoka ugradnjom kamenog dna i ivičnog zida...

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u 2019. godini: Više od 1,3 miliona KM za projekte

U ulici Hadži Mustafe Bostarića, na Širokači, još traje veliki projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže koji će osigurati kvalitetne komunalne uslove za 20-ak domaćinstava u ovom naselju koji dosad nisu imali kanalizaciju...

Zamjena instalacija u ulici Berkuša velika

Uklanjanje starih i postavljanje novih intslacija nastavljeno je u ulici Berkuša velika koja se nalazi u mjesnoj zajednici Toka - Džeka. Iako se radi o tehnički veoma zahtjevnom projektu radovi se odvijaju po planu i bez većih problema.

U toku rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulici Berkuša mala

Na granici između mjesnih zajednica Širokača i Toka – Džeka, tačnije u ulici Berkuša mala izvode se radovi rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže...

Saniran kameni podzid na Toka-Džeki

U ulici Berkuša mala 45 (MZ Toka-Džeka) završeni su radovi sanacije kamenog podzida dužine deset metara.

Novi zid na Boguševcu

Izgrađen je potporni zid u ulici Boguševac kod broja 17, na području mjesne zajednice Toka – Džeka.

Projekat izgradnje zida na Boguševcu u finalnoj fazi

Izgradnja potpornog zida u ulici Boguševac kod broja 17, na području Mjesne zajednice Toka – Džeka je u završnoj fazi...