MZ Toka Džeka

Saniran dio Bistričkog potoka

Radovi na sanaciji dijela Bistričkog potoka na Boguševcu su završeni čime je spriječena mogućnost da u slučaju većih padavina dođe do začepljenja...

Postavljena propusna cijev na početku Bistričkog potoka

Radovi na sanaciji propusta Bistričkog potoka, u ulici Boguševac kod broja 48, u mjesnoj zajednici Toka Džeka, odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom...

Saniran dio korita Bistričkog potoka

Izvršena je sanacija i regulacija dijela korita Bistričkog potoka, u ulici Boguševac do br. 42, područje mjesne zajednice Toka-Džeka

U toku sanacija i regulacija dijela korita Bističkog potoka

Počeli su radovi na sanaciji i regulaciji dijela korita Bističkog potoka u ulici Boguševac do br. 42, MZ Toka-Džeka

Uređenje kolektora u ulici Komatin

U okviru tekućeg održavanja korita rijeka Miljacke, Mošćanice, Bistričkog i Čolinog potoka..

Novo stepenište i zid u ulici Pastrma

U ulici Pastrma od broja 9 do broja 56, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka, završena je izgradnja potpornog zida i sanacija kamenog stepeništa - kaldrme

Novo stepenište i zid u ulici Pastrma

U ulici Pastrma od broja 9 do broja 56, u mjesnoj zajednici Toka-Džeka, završena je izgradnja potpornog zida i sanacija kamenog stepeništa - kaldrme

Pastrma – završena kaldrma, gradi se zid

U ulici Pastrma od broja 9 do broja 56, na Toki-Džeki, sanirana je kaldrma u ukupnoj površini od 120 metara kvadratnih...

U toku sanacija kaldrme u ulici Pastrma

Sanacija kaldrme u ulici Pastrma od broja 9 do broja 56 u Mjesnoj zajednici Toka-Džeka počela je sredinom maja...

Sanacija kaldrme u ulici Pastrma

U toku je sanacija kamene kaldrme u ulici Pastrma od broja 9 do broja 56

Gradi se zid u Boguševac čikmi

Sa dolaskom građevinske sezone počeli su radovi i na izgradnji armirano-betonskog potpornog zida dužine oko 21 metar u ulici Boguševac čikma...

Izgradnja novog zida u ulici Krka

Počela je izgradnja potpornog zida u ulici Krka od broja 1 do 5, na Toki-Džeki. Radi se o dotrajalom potpornom zidu uz ulicu, koji se počeo rušiti