MZ Mošćanica

Završeni radovi na Obhodži, građani dobili kanalizacionu mrežu

Trideset domaćinstava u ulicama Čorbadži dede Mustafage i Mošćanica čikma, kao i džamija Obhodža dobili su novu kanalizacionu mrežu.

Pomoć stanovnicima Obhodže u uvođenju kanalizacione mreže

Kao odgovorna lokalna zajednica trudimo se da ispunjavamo zahtjeve građana koji za cilj imaju poboljšanje infrastrukture na teritoriji općine, a time i uslova života.

KJKP“Vodovod i kanalizacija“ ne ispunjava osnovne zahtjeve građana iako od njih naplaćuje svoje usluge

U ulici Ćopinica na Mošćanici jutros je, prema nalogu i na račun Općine Stari Grad, izvršeno čišćenje i pročepljavanje kanalizacionih odvoda kako bi se građanima osigurali normalni uslovi za svakodnevni život i spriječilo da se fekalije izljevaju na ulicu...

Nova mjesta za odlaganje otpada u ulici Brusulje

Na saobraćajnici Brusulje, koja pripada regionalnoj cesti R447 Dariva – Hreša izgrađena su dva potpuno nova mjesta za odlaganje otpada...

Završen veliki projekat sanacije oko 450 metara saobraćajnice Brusulje, na prelazu između dva entiteta

Proteklog vikenda završeno je asfaltiranje preostalih 170 metara saobraćajnice Brusulje, koja pripada regionalnoj cesti R447 Dariva – Hreša...

Općina Stari Grad nudi mogućnost izgradnje stambenih objekata u mirnom okruženju naselja Mošćanica

Općina Stari Grad raspisala je javni konkurs za zainteresovane investitore u kojem nudi mogućnost izgradnje deset stambenih objekata kolektivnog tipa stanovanja u prirodnom i mirnom okruženju naselja Mošćanica.

Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja na Gazijinom hanu

Općina Stari Grad Sarajevo objavljuje Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu regulacionog plana “Gazijin han”.

Nastavljena sanacija saobraćajnice Brusulje, dijela regionalne ceste R447 Dariva-Hreša

Nastavljeni su radovi na sanaciji saobraćajnice Brusulje, koja pripada regionalnoj cesti R447 Dariva – Hreša.

U toku je rušenje bespravne gradnje u ulici Sarajevskih gazija

Jutros u 8,50 sati počelo je rušenje bespravno sagrađenog ogradnog zida u ulici Sarajevskih gazija 28-30, na Mošćanici, investitora B.R. Prema informacijama nadležne Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da investitor B.R. nije ispoštovala urbanističko-tehničke uslove u pogledu gabarita i lokacije.

Održan Zbor građana Mošćanice, predstavljeni realizovani i najavljeni novi projekti

Realizacija značajnih projekata i pokretanje izmjene odluke koja će omogućiti legalizaciju objekata u donjem vodotoku Mošćanice obilježili su prošlu godinu u najvećoj starogradskoj mjesnoj zajednici Mošćanici - istaknuto je ovo sinoć na Zboru građana sa općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem...

Sutra Zbor građana MZ Mošćanica

U Mjesnoj zajednici Mošćanica (ulica Sarajevskih gazija broj 73) sutra u 18,30 sati, održat će se zbor građanima...

Firma Uzun-komerc: Inženjersko-tehnološko čudo sa Faletića

Starogradsko naselje Faletići asocira na opuštajuću prirodu i mjesto gdje se odlazi provesti lijep sunčani vikend na ručku i šetnji sa najbližim.