MZ Mošćanica

Asfaltiran pristupni put na Hladivodama

Saniran je i asfaltiran pristupni put za ulicu Hladivode od broja 67 do broja 71, na Mošćanici...

Urađen preljev kanalizacionog sistema uz sanaciju ograde mosta na rijeci Mošćanici

U ulici Baruthana čikma, u blizini OŠ „Vrhbosna, izrađen je preljev kanalizacionog sistema ispod mosta, a zatim je mjesto osigurano postavljanjem nove ograde...

Općina cisternama isporučuje vodu stanovnicima Borija i Hreše

Usljed visokih temperatura i nedostatka padavina, stanovnici Borija bore se sa nestašicom vode...

Završeno pet proširenja na Mošćanici, građani uputili zahvalnicu

Saobraćanica na Mošćanici, koja je na određenim lokacijama dosta uska i otežano je odvijanje saobraćaja, proširena je na pet dionica, a u planu su još dvije...

Počela izrada proširenja na saobraćajnici u Mošćanici

Počeli su radovi na proširenju glavne saobraćajnice u mjesnoj zajednici Mošćanica. S obzirom da je saobraćajnica na određenim lokacijama...

Saniran potporni zid na Obhodži

Stari, trošni, potporni zid u ulici Obhodža do broja 81, koji se nalazi ispod ceste koja vodi prema Baruthani, saniran je i vraćen u funkciju.

Domaćinstva na Mošćanici dobila kante za odvojeni otpad

U sklopu Pilot projekta „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“, podijeljene su kante za odvojeni otpad u mjesnoj zajednici Mošćanica

Sanacija ulice Višegradska kapija

Radovi na sanaciji 275 metara ulice Višegradska kapija, od Vratnika prema Mošćanici, teku prema planu...

Sutra akcija pošumljavanja lokaliteta Borija

Općina Stari Grad će u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ sutra organizovati akciju pošumljavanja lokaliteta Borija, a u ovu akciju su se uključili mnogobrojni volonteri i starogradski osnovci

Počela sanacija ulice Višegradska kapija

Počeli su radovi na sanaciji ulice Višegradska kapija, od Višegradske kapije do raskršća ulica Zmajevac i Sarajevskih gazija...

U Starom Gradu otvorena dva dječija igrališta

Mališani iz Starog Grada od danas će moći provoditi vrijeme u igri i zabavi na dva nova, potpuno opremljena dječija igrališta....

U četvrtak se otvaraju dječija igrališta na Mošćanici i Sedreniku

U sklopu implementacije projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" izgrađena su dva dječija igrališta u Starom Gradu, u mjesnim zajednicama Sedrenik i Mošćanica…