MZ Mošćanica

Otvoreno pismo načelnika Hadžibajrića Forti, Okeriću i Hadžiahmetoviću: Izmijenite odluku o vodozaštitnoj zoni Mošćanica ili dolazimo s građanima na sljedeću sjednicu Skupštine KS

Općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić uputio je otvoreno pismo premijeru KS Edinu Forti, predsjedavajućem Skupštine KS Elvedinu Okeriću i ministru komunalne privrede

TV prilog: Ozvaničen završetak sanacije puta kroz Gornje Biosko

Zahvaljujući odličnoj i dugogodišnoj saradnji općinskog načelnika mr. Ibrahima Hadžibajrića i načelnika Opštine Istočni Stari Grad Boje Gašanovića

Napreduje sanacija ulice Streljačka na Mošćanici: U toku pripreme za asfaltiranje

Veliki projekat sanacije 900 metara ulice Streljačka, koja se nalazi na području mjesne zajednice Mošćanica, napreduje planiranom dinamikom i pored nepredvidivih i loših vremenskih uslova.

Na Hladivodama počela realizacija projekta vrijednog 600.000 KM: Građani će konačno dobiti adekvatnu kanalizacionu mrežu

Problem neadekvatne kanalizacije i septičkih jama sa kojim se stanovnici Baruthane i Hladivoda...

Zalaganjem načelnika Hadžibajrića, saniran je dio regionalnog puta Dariva-Hreša: Resorno ministarstvo i Direkcija za puteve trebaju završiti i druge ugovorene projekte

Regionalni put Dariva – Hreša R447 povezuje Mošćanicu - najveću mjesnu zajednicu u Starom Gradu, sa centralnim dijelom općine, a samim tim i cijelog grada. Ovim putem odvija se javni gradski saobraćaj neophodan za svakodnevnu putnu komunikaciju građana, a ujedno ovo je jedina trasa kojim do Mošćanice mogu doći autobusi, kamioni i druga veća vozila...

Odlukom općinskog načelnika mr. Ibrahima Hadžibajrića završava se još jedan značajan projekat za građane

Danas je počelo asfaltiranje dijela ulice Streljačka koja je od velikog značaja za građane Mošćanice...

Napreduje projekat sanacije dijela ulice Faletići

Prema informacijama nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo...

Petnaestočlanoj porodici Abazi sa Mošćanice isporučena pomoć u vidu opreme za dom

U naselju Mošćanica, u maloj romskoj zajednici i stambenom objektu koji je Općina Stari Grad Sarajevo sagradila 2009. godine, živi i petnaestočlana porodica Šeherzade Abazi...

Sanacija makadamskog dijela ulice Nova Baruthana

U toku su radovi na sanaciji dijela ulice Nova Baruthana...

Sljedeće sedmice počinje sanacija dijela ulice Faletići

Sljedeće sedmice počinje sanacija dijela ulice Faletići u dužini od 400 metara...

Saniran makadamski put kroz Gornje Biosko – zajednički projekat Općina Stari Grad i Istočni Stari Grad

Zahvaljujući odličnoj saradnji Općine Stari Grad i Opštine Istočni Stari Grad, stanovnici naselja Gornje Biosko, koje se nalazi na razgraničenju dva entiteta

Završen projekat: Sanirani dijelovi ulice Hadžijska ravan, ukupne dužine 200 metara

U mjesnoj zajednici Mošćanica završen je projekat sanacije krakova ulice Hadžijska ravan vrijedan 53.200 KM. Sanirana su i asfaltirana tri kraka ulice, od broja 9 do broja 33.